Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Liikenteellä keskeinen osuus tavoitteessa saada Norja hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä

Bicycle lane, signNorjan hallitus on tosissaan täyttämässä lupausta, jonka mukaan maa luopuu fossiilisisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2050 mennessä. Liikenteellä on merkittävä osuus tavoitteen onnistumisessa, mistä hyvänä osoituksena on maailmanlaajuista mainetta saanut sähköautojen tukeminen. Uutena askelena on päätös polkupyöräilyä edistävän väylästön luominen. Yhdeksään Norjan suurimpaan kaupunkiin rakennetaan ”polkupyörien supervaltateiden” verkosto. Vain polkupyörille tarkoitettu tiestö koostuu kaksikaistaisista väylistä, jotka yhdistävät kaupunkien keskusta-alueet ja taajaman ulkopuoliset lähiöt. Tavoitteena on saada norjalaiset siirtymään etenkin työmatka- ja muissa asiointimatkoissa autoista polkupyörien käyttöön. Pyöräilijöiden valtatiestön rakentamiseen Norjan hallitus varaa peräti kahdeksan miljardia kruunua eli lähes 900 miljoonaa euroa.

Pyörätieverkoston kehittäminen ja pyöräilyn merkittävä lisääminen on hyvin haastavaa pohjoisessa ja vuoristoisessa maassa, jossa pyöräily ei ole läheskään yhtä suosittua kuin naapurimaissa. Vuonna 2010 tehdyssä vertailussa Tanskassa työ- ja asiointimatkoista 17 prosenttia tehtiin polkupyörillä, ja Ruotsissa vastaava osuus oli 12 prosenttia. Norjassa pyöräilyn osuus oli vain neljä prosenttia, mutta vuonna 2014 pyöräillen tehtiin jo sentään 5 prosenttia asiointi- ja työmatkoista. Uuden surpevaltateiden verkoston avulla pyöräilyn osuuden odotetaan nousevan 10–20 prosenttiin lyhyistä asiointimatkoista vuoteen 2030 mennessä. Pyöräilyn supervaltateiden ansiosta pyöräilyn turvallisuus lisääntyy, ja näillä väylillä on mahdollista ajaa nykypyörillä saavutettavilla 30–40 kilometrin tuntinopeuksilla, mikä ei onnistu tavanomaisilla ajoradoilla tai kevyen liikenteen väylillä.

Pyöräilyvaltateiden rakentamisen ja sähköautojen tukemisen ohella Norjan liikennesektorilla on odotettavissa merkittäviä muutoksia kohti kestävän talouden rakenteita. Ensimmäisenä ohjelman mukaisena muutoksena on päätös pääkaupunki Oslon keskustan muuttaminen täysin autottomaksi kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Pitempi siirtymäaika on raskaan liikenteen kuormituksen vähentämisessä. Vuoteen 2030 mennessä 75 prosenttia norjalaista busseista ja 50 prosenttia rekka-autoista ovat vähäpäästöisiä (The Atlantic CityLab, 3.3.2016; http://www.citylab.com/cityfixer/2016/03/norway-bike-highways-billion-dollars/472059/

Mainokset