Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Sähkötupakan / sähkötupakoinnin kaikkia vaikutuksia ei tunneta, mutta monista kiistattomista haitoista huolimatta höyryttely on varmasti tupakointia parempi vaihtoehto. Ja uuden brittiselvityksen mukaan sähkötupakka on perinteisiä vierotuskeinoja tehokkaampi mahdollisuus tupakoinnin lopettamiseen, mikäli savuttelija todella tahtoo irrottautua nikotiiniriippuvuudesta. Kuva: wikimedia.org.

Sähkötupakan / sähkötupakoinnin kaikkia vaikutuksia ei tunneta, mutta monista kiistattomista haitoista huolimatta höyryttely on varmasti tupakointia parempi vaihtoehto. Ja uuden brittiselvityksen mukaan sähkötupakka on perinteisiä vierotuskeinoja tehokkaampi mahdollisuus tupakoinnin lopettamiseen, mikäli savuttelija todella tahtoo irrottautua nikotiiniriippuvuudesta. Kuva: wikimedia.org.

Nopeasti suosiotaan kasvattanut – vaikka lainsäädännöllä vaikeutettu – sähkötupakka on ollut koko lyhyen historiansa ajan kiistelty väline. Mainoksissa sähkötupakkaa on väitetty vaarattomaksi tai jopa terveelliseksi vaihtoehdoksi tupakoinnille. Näin ei varmasti ole, mutta varmaa on myös se että monia tupakoinnin haittoja höyryttely vähentää tai jopa poistaa. Pelko siitä, että höyryttely olisi oikotie tai portti varsinaiseen tupakointiin etenkin nuorilla on aiheellinen, mutta tutkimukset eivät ainakaan vielä ole tällaista osoittaneet. Uuden brittitutkimuksen mukaan on sen sijaan selvää, että sähkötupakka auttaa lopettamaan tupakoinnin, jos asianosainen haluaa irtautua riippuvuudestaan.

University College London -yliopiston Epidemiologian ja kansanterveyden laitoksen professorin Robert Westin johdolla alan arvovaltaisimpiin julkaisuihin lukeutuvan Addiction -tiedelehden verkkopainoksessa ennakkoon 26.2.2016 julkaistussa selvityksessä (Estimating the population impact of e-cigarettes on smoking cessation in England) brittitutkijat selvittivät yhden vuoden (2014) aikana sähkötupakan avulla tupakoinnista pysyvästi luopuneiden ihmisten määriä. Pysyväksi lopetukseksi katsottiin tapaukset, jossa tupakoimattomuus oli jatkunut vähintään 12 kuukauden ajan. Vuonna 2014 noin 900 000 brittiä käytti sähkötupakkaa, josta on saarivaltakunnassa erilaisia versiota.

Virallisiin tilastoihin perustuvan selvityksen mukaan vuoden aikana 22 000 henkilöä lopetti tupakoinnin sähkötupakan avulla. Osa lopullisesti savukkeensa tumpanneista on varmasti käyttänyt perinteisempiä vierotus/lopettamisapuja kuten nikotiinipurukumia ja -laastareita. Nämä rinnakkaiset keinot huomioiden West ja kumppanit arvioivat, että ainakin 16 000 brittitupakoitsijaa lopetti polttamisen nimenomaan sähkötupakan avulla seurantavuoden aikana.

Aikaisemmissa arvioissa ja julkaisuissa on laskettu, että sähkötupakka parantaa lopettamisen onnistumismahdollisuuksia noin 50 prosentilla verrattuna muilla keinoilla lopettamaan pyrkineisiin (esimerkiksi nikotiinilaastarien ja -purukumien käyttäjiin sekä tukiryhmiin osallistujiin). Lopettaminen on apukeinosta huolimatta aina vaikeaa vakituisesti polttaneille. Pitkän ajan seurannassa pysyvästi tupakoinnista luopuneita on aikaisempien selvitysten mukaan noin 5 prosenttia kaikista yrittäneistä. Sähkötupakan avulla tuo osuus on noussut reilulla parilla prosenttiyksiköllä eli 7.5 prosenttiin. Olivat keinot mitkä tahansa, pelkät tekniset tai kemialliset apukeinot eivät tupakkalakon tai lopettamisen onnistumista ratkaise. Nikotiiniriippuvuudesta irrottautuminen on pohjimmiltaan aina oman päätöksen ja tahdonvoiman asia.

Lontoolaistutkijoiden selvityksessä esitetyt tupakoinnin lopettaneiden määrät ovat ehkä oletettua alhaisempia, mikä johtuu tutkimuksen rajauksesta tarkoin vain yhteen 12 kuukauden jaksoon. Onnistuminen tai epäonnistuminen ovat usein pitemmän aikajakson ratkaisuja.

Avoimia kysymyksiä sähkötupakan käytössä ja/tai suositeltavuudessa lopettamisen apukeinona ovat myös pelot siitä, että aikaisemmin savuttomat henkilöt (etenkin nuoret) ajautuisivat myöhemmin aktiivitupakoitsijoiksi kokeiltuaan sähkötupakkaa. Seuranta- tai tutkimusnäyttöjä tällaisista vaikutuksista ei ole, mutta näitä on syytä selvittää, professori West ja kumppanit korostavat.

Ajankohtaiseen uuteen tietoon perehtyminen on päättäjillekin tärkeää. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa sanoi 1.3.2016 hallituksen uuden tupakkalakiesityksen sähkötupakkasäännöksiä selventäessään, ettei ole olemassa tutkittua tietoa siitä, että sähkötupakka auttaisi tupakoinnin lopettamisessa. Brittitutkijat ovat nyt antaneet tällaisen, vakuuttavan näytön sähkötupakan myönteisistä mahdollisuuksista.

Lähde: Addiction (2016); DOI: 10.1111/add.13343

Mainokset