Avainsanat

, , , , ,

Vesivoima on Costa Rican energiatalouden perusta. Runsassateisina kuukausina keskiamerikkalaisen valtion energiankäyttö perustuu käytännöllisesti katsoen 100-prosentisesti puhtaasti tuotettuun sähköön. Kuvalähde: theplaidzebra.com

Vesivoima on Costa Rican energiatalouden perusta. Runsassateisina kuukausina keskiamerikkalaisen valtion energiankäyttö perustuu käytännöllisesti katsoen 100-prosentisesti puhtaasti tuotettuun sähköön. Kuvalähde: theplaidzebra.com

Varsinkin joulukuussa 2015 Pariisissa vahvistetun ilmastosopimuksen velvoittamana lähes 200 valtiota sitoutui vähentämään ilmastoa lämmittävien niin kutsuttujen kasvihuonekaasujen päästöjään. Tärkein – ja tämän päivän teknologialla saavutettava – keino päästöjen leikkauksiin on vähentää fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, öljy, maakaasu) käyttöä ja siirtyä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen. Mahdollisuudet uusiutuvien lähteiden kuten auringon, tuulen, vesivoiman ja biomassan hyödyntämiseen vaihtelevat suuresti, ja sen mukaan eri valtioiden tavoitteissakin on suuria eroja.

Potentiaalia saasteettomaan energiantuotantoon ja -käyttöön on kaikilla, ja edelläkävijät pääsevät jo nyt lähelle täysipainoista puhtaan energian taloutta. Pisimmällä lienee biologisesta monimuotoisuudestaan kuuluisa keskiamerikkalainen Costa Rican valtio, jonka vuoden 2015 energiankulutuksesta peräti 99 prosenttia perustui uusiutuviin lähteisiin.

Mahdollisuudet jopa sataprosenttiseen uusiutuvin energianlähteiden käyttöön ovat hyvät, sillä vuoden kuluessa kaikkiaan 285 vuorokautena 100 prosenttia Costa Rican käyttämästä sähköstä saatiin uusiutuvista lähteistä.

Lajirikkaista sademetsistään kuuluisalla Costa Ricalla on valtion tarpeisiin nähden valtavat vesivoimavarannot. Lisäksi valtiolla on jo nyt tuulivoimaloita sekä maalämpöön perustuvaa geotermistä energiaa hyödyntäviä laitoksia, joita rakennetaan lisää sekä yksityiskuluttajien että teollisuuden tarpeisiin. Ainoa merkittävä fossiilisten polttoaineiden käyttäjä Costa Ricassa on liikenne, mutta myös tämän sektorin toivotaan olevan 100-prosenttaisesti uusiutuvien lähteiden käyttäjänä vuoteen 2021 mennessä.

Puhtaan energian hyödyntämisellä ja kehittämisellä on Costa Ricassa laaja kannatus – ja ymmärrettävästi koska nykysuuntaus on taloudellisestikin onnistunut. Vuoden 2015 energialasku oli costaricalaisille 12 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin – ja tämän myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan (Inhabitat, 24.12.2015; http://inhabitat.com/costa-rica-achieved-99-percent-renewable-energy-use-in-2015/

Jälkikirjoitus/Tiedebasaari: Alkuperäisessä artikkelissa (linkki yllä) kerrotaan Costa Rican ENERGIANKÄYTÖSTÄ, mutta kommenttikirjoittajat toteavat, että kyse on SÄHKÖNKULUTUKSESTA. Lähes 100-prosenttinen uusiutuvien lähteiden osuus on joka tapauksessa hatunnoston arvoinen saavutus, vaikka täyteen puhtaan energian valtioon onkin vielä matkaa. Fossiilisten polttoaineiden osuus Costa Rican kokonaisenergian kulutuksesta on ollut viime vuosina korkeintaan noin viisi prosenttia.

Mainokset