Avainsanat

, , , , , , , , ,

Jokaiselle pariskunnalle sallitaan kaksi lasta

Kiinan ehdoton yhden lapsen politiikka on historiaa. 1.1.2016 alkaen kiinalaisilla pariskunnilla on oikeus hankkia kaksi lasta.

Kiinan ehdoton yhden lapsen politiikka on historiaa. 1.1.2016 alkaen kiinalaisilla pariskunnilla on oikeus hankkia kaksi lasta. Kuvalähde: Alamy/Telegraph.co.uk.

Paljon julkisuutta saanut ja sekä inhimillistä että taloudellista vahinkoa aiheuttanut Kiinan yhden lapsen politiikka on lopulta hylätty. Jo lokakuussa 2015 jättivaltiota hallitsevan kommunistisen puolueen kokous päätti, että monia poikkeuksia ja erivapauksia käsittänyt, osin väkivaltainenkin lapsiluvun rajaaminen yhteen lopetetaan. Tätä koskeva laki vahvistettiin 27.12.2015, juuri ennen Kiinan 12. viisivuotiskauden (2011–2015) päättymistä.

Maailman väkirikkaimman valtion erittäin nopeaa väestönkasvua rajoittamaan tarkoitettu yhden lapsen politiikka käynnistettiin 1970-luvun lopulla. Tiukasti valvottuihin säädöksiin on kuitenkin sisältynyt erivapauksia ja poikkeuksia. Muun muassa maaseudulla asuville pariskunnille on sallittu toisen lapsen hankkiminen, jos jompikumpi vanhemmista on ollut aikanaan oman perheensä ainoa lapsi. Samoin haja-asutusalueen pariskunnille on sallittu toinen lapsi, jos esikoinen on tyttö. Erivapauksia ”lisälasten” hankintaan on myönnetty myös etnisten vähemmistöjen edustajille.

Lapsiluvun pysyminen yhdessä on toteutettu sekä taloudellisin houkuttimin ja kannustimin että voimakeinoin. Taloudellisina kannustumina on ollut esikoisen myötä perheelle annettu taloudellinen tuki, muassa maaseudulla asuvilla perheen omaan käyttöön luovutetun viljelymaan sekä esikoislapsen koulutusmahdollisuuksien myötä. Pakkokeinoina on käytetty paljon arvosteltua sterilisaatio-ohjelmaa, jossa hedelmällisyydestä luopumisesta on maksettu palkkioita, ja ääritapauksissa sterilisaatio on toteutettu pakkokeinoin.

1.1.2016 lähtien jokaisella kiinalaisella pariskunnalla on oikeus hankkia kaksi lasta, mutta tätä suurempia perhekokoja ei sallita vastaisuudessakaan.

Rajoitukset estivät 400 miljoonan lapsen syntymän

Noin neljän vuosikymmenen ajan noudatetun lapsiluvun rajoittamisen on laskettu estäneen noin 400 miljoonan lapsen syntymisen, mikä on hidastanut tätä nykyä 1.37 miljardin asukkaan jättivaltion kasvua merkittävästi. Väestönkasvun hidastumista on pidetty Kiinan poikkeuksellisen nopean – ja koko maailman valtioiden vertailussa ylivertaisen talouskasvun edellytyksenä ja selittäjänä. Tämän myönteisen kehityksen vastapainona yhden lapsen politiikka on johtanut viime vuosina yhä kärjistetymmin ilmi tulleisiin kielteisiin seurauksiin.

Vakavin seuraus on ollut Kiinan väestön ikä- ja sukupuolijakauman vääristymä. Syntyvyyden alennuttua Kiinan väestön keski-ikä on noussut huolestuttavan korkeaksi, ja aktiivityöiän ylittäneiden yliedustus on jyrkkä. Tämän seurauksena vuosikymmeniä maailman globaaleilla työmarkkinoilla halvan työvoiman tarjoajana tunnettu Kiina alkaa kärsiä kroonisesta työvoimapulasta, mikä luonnollisesti alentaa talouskasvua. Tätäkin vakavampaa on ollut väestön sukupuolijakauman vääristyminen.

Poikien yliedustus jyrkempi kuin missään muualla

Poikia suosivan kulttuurin hallitsemassa Kiinassa tyttövauvojen abortointi jo sikiövaiheessa on ollut yleistä – vaikka tällainen toiminta on ankarasti kiellettyä ja rangaistavaa. Mutta ultraäänitutkimukset ja sikiöseulonnat ovat helppoja ja halpoja niin Kiinassa kuin naapurimaissakin, ja siksi laittomia ja valikoivia abortointeja on tehtailtu huolestuttavan paljon. Kiinan väestössä poikien yliedustus tyttöihin verrattuna onkin jyrkempi kuin missään muussa valtiossa.

Uusi joustava perhepolitiikka ei riitä ratkaisemaan Kinan edessä olevaa väestöllistä ikäkriisiä. Valtiollisen terveys- ja perhesuunnittelukomitean mukaan pariskuntien mahdollisuus kahden lapsen perheisiin johtaa seuraavien viiden vuoden kuluessa runsaan kolmen miljoonan ”lisälapsen” syntymään vuosittain. Tällaisella väestönkasvulla Kiinan työmarkkinoille saataisiin vuoteen 2015 mennessä noin 30 miljoonaa työntekijää. Tämäkin – sinänsä tarpeeseen nähden riittämätön – väestönkasvun kiihtyminen ei välttämättä toteudu, sillä pariskuntien uskotaan pysyttäytyvän minimiperhekoossa elinkustannusten nopean nousun takia.

Väkiluvun huippu, 1.45 miljardia vuonna 2029

Uuden lapsipolitiikan uskotaan lisäävän synnytyksiä alkuvaiheessa suurestikin erityisesti kaupungeissa. Enimmillään Kiinaan uskotaan syntyvän noin 20 miljoonaa lasta vuodessa, mutta uusi ”baby boom” ei lisää jättivaltion väestönkasvua kovin ratkaisevasti – eikä ollenkaan pitkällä aikavälillä. Nykylaskelmien mukaan Kiinan väestö saavuttaa maksimimääränsä – noin 1.45 miljardia ihmistä – vuonna 2029. Tämän jälkeen väestö alkaa vähentyä, päätyäkseen nykyiselle noin 1.38 miljardin tasolle vuoteen 2050 mennessä.

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Kiinan yhden lapsen politiikan nurja tulos: 336 miljoonaa aborttia 40 vuodessa. Tiedebasaari 19.3.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/03/19

Kiinan väestössä sukupuolijakauman vääristymä suurempi kuin missään muualla. Tiedebasaari 11.8.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/08/11

Kiina kiristää otettaan estääkseen poikavauvojen laittoman suosimisen; Tiedebasaari 14.10.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/10/14

Kiinan väestö harmaantuu nopeasti. Tiedebasaari 11.7.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/07/11

Mainokset