Avainsanat

, , , , , , , , , , , , ,

Merenalaisten kaasu- ja öljykenttien kartoitus ja hyödyntäminen ovat teknisesti erittäin vaikeita ja kalliita operaatioita, minkä takia kansainväliset jättiyhtiöt päättivät jättää varannot koskemattomiksi. Päätös on hyvä uutinen maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pyrkivässä maailmassa, jossa hiilettömään talouteen siirtyminen on fossiilisten polttoaineiden käyttöön nähden etusijalla. Kuvalähde: Bloomberg.

Merenalaisten kaasu- ja öljykenttien kartoitus ja hyödyntäminen ovat teknisesti erittäin vaikeita ja kalliita operaatioita, minkä takia kansainväliset jättiyhtiöt päättivät jättää varannot koskemattomiksi. Päätös on hyvä uutinen maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pyrkivässä maailmassa, jossa hiilettömään talouteen siirtyminen on fossiilisten polttoaineiden käyttöön nähden etusijalla. Kuvalähde: Bloomberg.

Norjan valtiollinen energiajätti Statoil on luopunut pohjoisten merialueiden mahdollisten kaasu- ja öljykenttien etsintä- ja kartoitusporauksista. Statoililla oli voimassa vuoteen 2020 ulottuvat luvat kaikkiaan 16 eri alueen koeporauksiin Alaskan rannikon tuntumassa, Euraasian ja Pohjois-Amerikan mantereiden välissä sijaitsevalla Tšuktšimerellä, mutta 17.11.2015 yhtiö ilmoitti lopettavansa koetoiminnat näillä arktisilla merialueilla. Samanlaisen päätöksen arktisten merialueiden koeporausten keskeyttämisestä teki noin kuukautta aikaisemmin monikansallisen Royal Dutch Shell -yhtiö.

Pohjoisten merialueiden lupaavina pidettyjen öljy- ja kaasuesiintymien jättäminen rauhaan johtuu yhtiöiden mukaan lupa- ja hallintojärjestelmien epävarmuudesta sekä lupaavina pidettyjen energiavarojen odotettua heikommista hyödyntämisnäkymistä (Nature, 25.11.2015).

Pohjoisten merialueiden luonnonvarojen hyödyntämistä helpottaa ilmastonmuutoksen seurauksena pidentynyt jäätön kesäkausi, mutta vastapainona hiilettömään talouteen ja fossiilisista polttoaineista luopumiseen tähtäävässä maailmassa erittäin vaikeiden ja kalliiden porausten käynnistäminen on ainakin nykynäkymin kannattamatonta. Seismisten ja geologisten kartoitusten perusteella arktisten merialueiden kätköissä on valtavat kaasu- ja öljyvarat, jotka kattavat ainakin viidenneksen, ehkä jopa kolmanneksen kaikista teknisesti hyödynnettävissä olevista varannoista.

Mainokset