Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ensimmäinen ravinnoksi hyväksyttävä GMO-eläin

Samanikäiset lohikalat vertailussa: Edessä luonnonvarainen Atlantin merilohi, taustalla geenimuuntelun keinoin kehitetty AquAdvanrtage Salmon.

Samanikäiset lohikalat vertailussa: Edessä luonnonvarainen Atlantin merilohi, taustalla geenimuuntelun keinoin kehitetty AquAdvantage Salmon.

Ensimmäinen ihmisravinnoksi tuotettava geenimuunneltu eläinlaji tai -tuote sai virallisen myyntiluvan Yhdysvalloissa – kaksi vuosikymmentä kestäneen tutkimus-, selvitys- ja arviointiurakan jälkeen. Liittovaltion Elintarvike- ja lääkevirasto (Food and Drug Administration; FDA) päätti 19.11.2015 AquaBounty Technologies -yrityksen kehittämän, Atlantin merilohesta muiden kalalajien geenien avulla jalostetun AquAdvantage Salmon -lohen olevan yhtä turvallinen kuin tavanomaiset, jalostamattomat lohet sekä itse tuotantokaloille että kalaravintoa käyttäville ihmisille ja eläimille, ja että GMO-lohen tuotannosta ei aiheudu haittaa vesiympäristölle. Yritys on hakenut tuotanto- ja myyntilupaa jo vuonna 1995.

Geenimuunneltu lohi kasvaa noin kaksi kertaa tavanomaista merilohta nopeammin ja ainakin kaksi kertaa kookkaammaksi, joten kalankasvatuksen taloudelliset mahdollisuudet ovat ylivertaiset normaaleihin lohiin verrattuina. AquAdvantage -lohi on Atlantin merilohta, johon on lisätty Tyynenmeren lohen sekä pohjoisamerikkalaisen ankeriaan geeniaineksia.

Geenimuuntelua ei tarvitse merkitä

FDA:n viisi vuotta kestäneissä testeissä GMO-lohi todettiin turvalliseksi sekä ravinto-ominaisuuksiltaan täysin normaalin merilohen kaltaiseksi. Kalan lihan yhdenmukaisuudesta johtuen geenimuunneltua lohta ei tarvitse mitenkään merkitä, vaikka monet kuluttajat tällaista tietoa varmasti kaipaisivatkin. Varsinaisen myyntilupapäätöksen yhteydessä FDA julkaisi myös ohjeet vapaaehtoisesta GMO-tuotteiden merkitsemisestä.

GMO-lohen kaupalliselle tuotannolle FDA asetti tarkat rajat. Yhdysvaltain markkinoille tuotettavaa kalaa saa kasvattaa vain kahdessa sisämaan laitoksessa, Kanadassa ja Panamassa. Suljettujen vesikiertojen sekä vesistöistä eristettyjen sisämaa-altaiden ansiosta pelko geenimuunnellun lohen karkaamisesta luonnonvesiin on viraston asiantuntijoiden mukaan mitättömän pieni. Pelko muunneltujen geenien leviämisestä luonnonkaloihin – ja samalla uusien, arvaamattomien muunnosten kehittymisestä on estetty myös siten, että altaissa kasvatetaan vain steriilejä naaraslohia. Joten luonnonvesiin päässyt geenimuunneltu lohi ei pystyisi lisääntymään eikä siten voisi vaikuttaa haitallisesti luonnonkalojen perimään.

FDA:n päätös geenimuunnellun kalan myyntiluvasta koskee vain AquaBountyn kehittämää ja viranomaisten tarkoin valvomilla laitoksilla tuotettavaa kalaa, eikä mikään muu yritys saa kasvattaa yhdysvaltalaisille markkinoille GMO-kalaa (http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm472487.htm

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Geenimuunneltu, jättikokoiseksi kasvava lohi sai ensimmäisen vientiluvan Kanadassa. Tiedebasaari 1.1.2014; https://tiedebasaari.wordpress.com/2014/01/01

Geenimuunnellun lohen ja luonnonvaraisen taimenen jälkeläiset kasvavat merkittävästi nopeammin ja isommiksi kuin emokalat, mutta muuntogeeniä ei voi päästää luontoon. Tiedebasaari 7.6.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/06/07

Mainokset