Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Keskisen Afrikan sademetsäalue on Amazonian jälkeen lajissaan maapallon toiseksi lajin yhtenäinen sademetsävyöhyke.

Keskisen Afrikan sademetsäalue on Amazonian jälkeen lajissaan maapallon toiseksi lajin yhtenäinen sademetsävyöhyke.

Maailman toiseksi laajimmalle sademetsäalueelle, kuuden keskisen Afrikan valtion alueilla sijaitsevalle vyöhykkeelle luvataan merkittävää taloudellista tukea. Kamerunissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Päiväntasaajan Guineassa, Gabonissa ja Kongon tasavallassa sijaitseva, pinta-alaltaan yli 240 miljoonan hehtaarin yhtenäinen sademetsävyöhyke on Etelä-Amerikan Amazonasin sademetsän jälkeen maailman toiseksi laajin ja biologisesti korvaamattoman arvokas sademetsämetsävyöhyke. Eurooppalaisten ja afrikkalaisten valtioiden sekä YK:n kehitysohjelman (UNDP), YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ja Maailmanpankin yhteisellä sopimuksella (Central African Forest Initiative; CAFI) tämän biologisen aarreaitan suojelua tehostetaan mittavilla taloudellisilla panostuksilla.

Hankkeeseen sitoutuneita toimijoita ovat kansainvälisten järjestöjen ohella Euroopan unioni, Ranska, Saksa, Iso-Britannia ja Norja. Ensimmäisenä valtiona alueen sademetsien suojeluun antoi konkreettisen sitoumuksen Norja, jonka 47 miljoonan dollarin (noin 42 miljoonan euron) vuosittainen avustus jatkuu vuoteen 2020 saakka. Ulkopuolisen avun vastineeksi afrikkalaiset sademetsävaltiot sitoutuvat itsekin panostamaan metsävarojensa suojeluun ja hyvinvointiin.

Keskisen Afrikan sademetsävyöhyke jakautuu kuuden valtion alueille.

Keskisen Afrikan sademetsävyöhyke jakautuu monen valtion alueille.

Afrikkalaisten sademetsien hakkuut ja metsien hävityksen pinta-alat ovat viime vuosina pienentyneet, mutta silti etenkin kaskeamiseen perustuvan maatilatalouden voimakas lisääntyminen johtaa edelleen sademetsien peruuttamattomaan hävitykseen useimmissa valtioissa. FAO:n johdolla syyskuussa 2015 julkistettujen uusimpien selvitysten mukaan keskisen Afrikan sademetsiä on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana hakattu noin 3.1 miljoonaa hehtaaria, eli metsien hakkuutahti on täällä nopeampaa kuin missään muualla maailmassa. Sademetsien hakkuut ja noiden luonnonvarojen hyödyntäminen ovat köyhien afrikkalaisten valtioiden talouden perusta, joten ulkopuolista apua tarvitaan metsävarojen tulevaisuuden turvaamiseksi.

Sijoitukset sademetsien suojeluun ovat sijoitus koko maapallon hyvinvoinnille, sillä sademetsillä on merkittävä osuus paitsi luonnon monimuotoisuuden myös ilmastollisen vakauden turvaajina sekä ilmastonmuutoksen hillitsijöinä (http://www.fao.org/news/story/en/item/333950/icode/

Mainokset