Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Harvinaisten maametallien ryhmään kuuluvan ytterbiumin keskeinen ominaisuus on määritelty uudelleen.

Harvinaisten maametallien ryhmään kuuluvan ytterbiumin keskeinen ominaisuus on määritelty uudelleen.

Jaksollisen järjestelmän alkuaine numero 70, ytterbium (Yb) on suhteellisen lyhyen määrittelyhistoriansa aikana ”vuoroin kutistunut, vuoroin kasvanut”, kun aineen atomipainosta on saatu mittausmenetelmien kehittyessä tarkentuneita tietoja. Uusimmassa muutoksessa ytterbiumin atomipaino hieman aleni edellisestä, vain kahdeksan vuotta aikaisemmin vahvistetusta arvostaan. Kansainvälinen kemian perus- ja soveltavan tutkimuksen järjestö (International Union of Pure and Applied Chemistry; IUPAC) vahvisti ytterbiumin atomipainoksi arvon 173.045. Edellinen virallinen Yb:n atomipaino 173.054 oli vahvistettu vuonna 2007.

Muutos todettiin välttämättömäksi, kun ytterbiumin eri isotooppien määristä ja ominaisuuksista on saatu aikaisempaa tarkempaa tietoa. Alkuaineella on useita toistaan atomipainoltaan poikkeavia, luonnossa esiintyviä isotooppeja, ulottuen isotoopista Yb-168 isotooppiin Yb-176.

Ytterbiumin atomipaino määitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1934, jolloin arvoksi saatiin 173.04. IUPAC vahvisti tämän kemiallisten määitysmenetelmien avulla saadun arvon ytterbiumin vialliseksi atomipainoksi vuonna 1961. Modernien massaspektrometrisiin tutkimuksiin perustuvan tiedon pohjalta Yb:n atomipaino-arvoa muutettiin vuonna 2007, jolloin ytterbiumin atomipainoksi vahvistettiin 173.054.

IUPAC:in alainen, alkuaineiden isotooppien runsaussuhteita ja atomipainoja käsittelevä komitea (CIAAW) korosti uusimman muutoksen julkistuksessa, että ytterbiumin isotoopeista on ollut vain kaksi kalibroitua selvitystä viimeisten 50 vuoden aikana, ja nämä mittaukset ovat päätyneet erilaisiin tuloksiin. Ytterbium on vain yksi monista alkuaineista, joiden lukuisten isotooppien aikaisempaa tarkempi tuntemus voi edellyttää virallisten atomipainomääritelmien muutoksia (Chemistry World, 15.9.2015; http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/09/new-standard-atomic-weight-ytterbium

Mainokset