Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Pyydystä ja vapauta- eli C&R- pyynnin onnistumisessa on tärkeää käsitellä kalaa oikein. Usein saalin irrottaminen ja vapauttaminen onnistuu niin, ettei kalaa tarvitse edes nostaa ylös vedestä.

Pyydystä ja vapauta- eli C&R- pyynnin onnistumisessa on tärkeää käsitellä kalaa oikein. Usein saalin irrottaminen ja vapauttaminen onnistuu niin, ettei kalaa tarvitse edes nostaa ylös vedestä.

Luonnonvaraisia kalakantoja säilyttävä mutta kalastajien pyyntiviettiä tyydyttävä pyydystä ja vapauta- eli englanninkielisellä C&R-pyynnin (Catch and Release) nimellä tunnettava kalastustapa herättää voimakkaita tunteita sekä puolesta että vastaan – ja niin kalastuksen harjoittajien kuin kalastukselle rajoituksia haluavien mielissä. Kiistelyn kohteena ovat erimielisyydet tai epäselvyydet kalojen vahingoittumisesta pyynnin seurauksena. Onki-, uistelu- ja perhokalastuksessa saalista saadaan vain, jos kala tarttuu koukkuun – ja koukun jättämissä jäljissä on C&R-pyynnin suosijoiden ja vastustajien kiistanaihe. Suomessakin yleistynyt C&R-pyynti on oikein toteutettuna kaloille varsin turvallinen menetelmä, osoittaa Irlannin jokivesiin nousevien lohien pyynnissä tehty tutkimus.

Inland Fisheries Irland -organisaation tutkijan Patrick G. Garganin johdolla Fisheries Research -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa irlantilais-norjalainen tutkijaryhmä pyydysti kutujokiinsa nousevia merilohia (Salmo salar) kolmesta joesta. Saaliskalat varustettiin lohia vahingoittamattomilla ja haitattomilla radiolähettimillä, ja kalat päästettiin takaisin jokeen jatkamaan kutuvaellustaan. Vapautuksen jälkeen lohien välittämistä signaaleista voitiin seurata, selvisivätkö lohet hengissä ja jos selvisivät, kuinka kauas vapautetut kalat jatkoivat ylävirtaan tavanomaisille kutupaikoilleen.

Lohien selviytyminen pyydystä ja vapauta -pyynnistä riippuu ratkaisevasti kalastusvälineistä ja -tavoista. Perhokalastuksessa lohet selviytyivät erinomaisesti, sillä peräti 98 prosenttia perhoon tarttuneista ja radiolähettimen saaneista lohista pysyi hengissä ja jatkoi vaellustaan vapautuksen jälkeen. Viehe/uistinpyynnissä koukkuun jääneistä lohista selvisi hengissä hieman yli puolet (55 prosenttia) saaliskaloista.

Hyvin tärkeää kalojen selviytymiselle oli paikka, johon koukku oli tarttunut. Kaikki koukkuun tarttumisessa tai irrotuksessa verenvuodon saaneet lohet kuolivat pyynnin seurauksena. Yhtä synkkä kohtalo oli kaloilla, joilla koukku oli tarttunut kurkkuun. Selviytyneistä lohista eniten kärsivät yksilöt, joilla koukku oli tarttunut molempiin leukoihin.

Kokonaisuudessaan kolmessa irlantilaisjoessa tehdyt koekalastukset osoittivat, että C&R-pyynti on oikein toteutettuna kaloille varsin turvallista. Kaikki vapautetut lohet jatkoivat kutuvaellustaan normaalisti ylävirtaan. Ehtona tämän kalastustavan hyväksyttävyydelle on huolellinen ja oikeaoppinen kalan käsittely pyynnin ja ennen kaikkea koukun irrotuksen aikana, tutkijat muistuttavat (Fisheries Research, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783614002495

Ohjeita asianmukaisista C&R-pyynnin menetelmistä on julkaistu eri puolilla maailmaa, myös Suomessa (Suomen vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Vastuullinen vapaa-ajankalastaja; http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/?svk=76428

Mainokset