Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , ,

Karjuntaääni paljastaa tiikerin "henkilöllisyyden".

Karjuntaääni paljastaa tiikerin ”henkilöllisyyden”.

Vaikeasti seurattavien, ihmistä karttavien suurpetojen luonnonvaraisten populaatioiden yksilömääriä on vaikea selvittää tarkoin, koska suoria näköhavaintoja ei saada kaikista yksilöistä, ja epäsuorista merkeistä kuten jalanjäljistä, jätöksistä tai puihin jätetyistä reviirimerkinnöistä osa jää aina väistämättä havaitsematta. Seurannan ja laskennan vaikeudet ovat aiheuttaneet ongelmia esimerkiksi uhanalaisten tiikerien seurannoissa ja kannan vahvuuden arvioinneissa. Uudet, ääneen perustuva menetelmät tuovat helpotusta ja varmuutta suurten kissojen laskentoihin.

Kansainvälinen Prusten Project -tutkijaryhmä on todennut tarkoin valvotuissa kokeissa ja seuranoissa yhdysvalalaisilla suojelualueilla, että uhanalaisen bengalintiikerin (Panthera tigris tigris) karjunnassa voidaan havaita yksilöllinen, luotettavasti yksilötasolle jäljitettävä äänirekisteri.

Karjunnan voimakkuuden ja äänen frekvenssin erot ovat niin vaihtelevia, että yksilöt voidaan luotettavasti erottaa toisistaan äänen perusteella. Lisäksi ääni paljastaa myös tiikerin sukupuolen, sillä naaraiden karjunnan frekvenssi on tyypillisesti korkeampi kuin urostiikereillä. Sukupuolten välinen ero varmistettiin 93 prosentissa seurantaututkimuksen tiikerihavainnoista.

Valvotuista koeoloista projektin tutkijat ovat siirtyneet kenttäseurantoihin Indonesiaan kuuluvalla Sumatran saarella, ja vastaavat tiikerien äänihavaintoihin perustuvat laskennat ja seurannat aloitetaan myös Thaimaassa  (http://mentalfloss.com/article/67337/researchers-can-identify-individual-tigers-their-roars

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Susien ulvonnassa varmasti tunnistettava, yksilöllinen ”äänijälki”. Tiedebasaari 12.8.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/08/12

Mainokset