Avainsanat

, , , , , ,

Jalkapallostadionin viheriölle maalattu rajalinja vähentää nurmikon saamaa aurinkoenergiaa viidenneksellä.

Jalkapallostadionin viheriölle maalattu rajalinja leikkaa nurmikon saamasta aurinkoenergiasta jopa viidenneksen.

Jalkapallostadionien ja muiden urheilukenttien nurmia hoidetaan paremmin kuin tavallisia kotipihojen tai puistojen kasvustoja, mutta jatkuvasta ylläpidosta huolimatta näillä viheriöillä voidaan havaita vakavaa kasvukunnon heikkenemistä. Ongelmia tuottavat maalit, joilla pelikenttien rajat merkitään – yleensä viivat ja pisteet maalataan ennen jokaista ottelua tai tapahtumaa. Kenttien laidoilla on ainakin suurissa kansainvälisissä tapahtumissa kuten formulakisoissa myös suurikokoisia ja värikkäitä, suoraan nurmeen maalattuja mainoksia. Kenttien hoitajat ovat havainneet, että rajojen ja mainosten kohdalla nurmen heinäkasvien kunto on usein heikentänyt. Syy tähän kasvien taantumaan on maalien kyvyssä estää yhteyttävien heinien fotosynteesin tarvitseman auringonvalon vapaata kulkua, osoittaa Yhdysvalloissa tehty kokeellinen tutkimus.

Pohjois-Carolinan valtionyliopiston (North Carolina State University) tutkijoiden Crop Science -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa verrattiin nurmille levitettävien maalien vaikutusta heinien fotosynteesikapasiteettiin. Kokeessa selvitettiin maalien  aineosien kuten sidosaineina käytettävien resiinien, maalin levitystä ja tasaista pintaa säätelevien liuottimien sekä väriaineiden eli pigmenttien osuutta maalikerroksen kykyyn estää tai muuttaa auringonvalon kulkua.

Tutkijat mittasivat kasveille tärkeintä eli yhteyttämisessä vaikuttavaa säteilyenergiaa (Photosynthetically Active Radiation; PAR) eli aallonpituudeltaan 400–700 nanometrin valoa.

Kokeissa mitattiin neljän erilaisen maalin vaikutusta auringonvalon heijastumiseen, läpäisyyn ja imeytymiseen (absorptioon) nurmikasvien pinnoilla. Maalikerrosten todellista vaikutusta nurmiheinien toimintaan (fotosynteesin tehokkuuteen) selvitettiin hiilidioksidin aineenvaihduntaa mittaamalla. Pigmenttien osuus kasvien fotosynteesin oli suurempi kuin maalien muiden aineosien vaikutus, ja eriväristen pigmenttien välillä todettiin huomattavia eroja.

Tavallisimmat urheilukenttien maalit eli rajaviivojen merkintään käytettävät valkoiset pigmentit vähensivät nurmikasvien käyttöön tulevaa säteilyenergiaa (PAR) keskimäärin 19 prosentilla. Tällainen muutos voi heikentää nurmen kuntoa rajalinjojen kohdalla, jos (ja kun) kenttien rajaviivat maalataan täsmälleen samoihin kohtiin koko kasvukauden ajan.

Harvemmin pelikenttien rajoissa mutta sitäkin useammin mainoksissa käytettävät punaiset pigmentit ovat nurmille huomattavasti valkoista väriä haitallisempia. Punaisten lateksimaalikerrosten alla nurmikon heinät menettivät aurinkoenergiasta niin paljon, että ruohojen yhteyttämis- (kasvu)potentiaali heikkeni jopa 75 prosentilla.

Mainokset