Avainsanat

, , , , , , ,

Indonesiassa on vielä kymmeniä miljoonia hehtaareja luonnontilaisia sademetsiä, ja niiden kaupallisia hakkuita rajoitetaan ainakin vielä kahden vuoden ajan. Taloudellisesti tärkeät hankkeet voivat kuitenkin saada hakkuulupia myös suojeluilla alueilla.

Indonesiassa on vielä kymmeniä miljoonia hehtaareja luonnontilaisia sademetsiä, ja niiden kaupallisia hakkuita rajoitetaan ainakin vielä kahden vuoden ajan. Taloudellisesti tärkeät hankkeet voivat kuitenkin saada hakkuulupia myös suojelluilla alueilla.

Maailman laajimpiin ja lajirikkaimpiin ekosysteemeihin lukeutuvat Kaakkois-Aasian sademetsät hupenevat hälyttävän nopeasti teollisten hakkuiden takia. Alueen laajimmat sademetsät sijaitsevat Indonesian suurilla saarilla, joiden kaupallisia hakkuita on rajoitettu – ja osin kokonaan kielletty – vuodesta 2011 lähtien.

Viimeisimmän kaksivuotisen hakkuukiellon päättyessä Indonesian presidentti Joko Widodo allekirjoitti 13.5.2015 lain, jolla luonnontilaisten sademetsien sekä suoalueiden  tuhoisia hakkuita kielletään edelleen seuraavien kahden vuoden ajaksi. Aikaisemmin hakattuja ja myöhemmin uudelleen metsitettyjä alueita nämä rajoitukset eivät koske. Hakkuukiellon ja -rajoitusten piirissä olevien metsäalueiden kokonaispinta-ala on noin 65 miljoonaa hehtaaria.

Indonesian sademetsien viimeisimmän kaksivuotisen hakkuukiellon on turvannut Norjan valtion myöntämä miljardin dollarin avustus, jonka turvin metsävarojen kaupallista käyttöä on voitu rajoittaa. Vastaava kaksivuotinen rajoitus oli ollut voimassa jo vuodesta 2011 lähtien.

Kuten edellisissä rajoituksissa, Indonesian sademetsien hakkuita ei kokonaan kielletä. Hakkuita sallitaan ”tapauksissa, jotka ovat kansallisesti välttämättömiä”. Hakkuuoikeuksia voidaan myöntää esimerkkisi maatilatalouden viljely- tai laidunmaiden perustamiseksi, maankamaran kaasu- tai öljyvarojen hyödyntämiseksi sekä teiden, teollisuuslaitosten tai talojen rakentamiseksi. Viime vuosina Indonesian ja muiden Kaakkois-Aasian maiden sademetsien hakkuita on lisännyt etenkin palmuöljyn tuotanto elintarviketeollisuuden sekä biodieselpolttoaineiden raaka-aineiksi metsistä raivatuille alueille perustetuilla plantaaseilla.

Hakkuiden rajoituksilla on suuri merkitys paitsi luonnon monimuotoisuuden (biodiversiteetin) suojelussa myös ilmastonmuutoksen hillinnässä. Indonesian sademetsien luonnonsuojelun näyttäviä symboleja ovat uhanalaiset tiikerit, norsut ja oranki.

Sademetsien ja suoalueiden hakkuut ja kaskeamiset sekä näihin toimiin liittyvät teolliset toimet ovat pääsyyllisiä siihen, että Indonesia on ollut kolmanneksi suurin ilmastoa lämmittävien, niin kutsuttujen kasvihuonekaasujen päästölähde (Indonesia-Investments 15.5.2015; http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/forest-moratorium-indonesia-extended-but-has-limited-success/item5560

Mainokset