Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Säyne voi elää oletettua vanhemmaksi, mutta ikää ei voi suoraan päätellä kalan koosta.

Säyne voi elää oletettua vanhemmaksi, mutta ikää ei voi suoraan päätellä kalan koosta.

Kalastajat pitävät tilastoja erilaisista ennätyksistä, ja varsinkin eri lajien suurimpien yksilöiden pyytäjät ovat kunnioitettuja alan piirissä. Painon ja pituuden lisäksi vertailuja voi tehdä myös vaikeammin määriteltävässä kalan iässä, jota määritetään usein suomuja analysoimalla. Tarkempi, joskin työläämpi tulos saadaan otoliitin eli kalan sisäkorvassa sijaitsevien tasapainokivien (kuulokivien) tutkimuksella.

Viron Merentutkimuslaitoksen ja Tarton yliopiston tutkijan Mehis Rohtlan johdolla Fisheries Research -tiedelehden toukokuun 2015 numerossa julkaistussa selvityksessä analysoitiin sekä suolattomissa vesissä että Itämeren vähäsuolaisessa murtovedessä viihtyvän suurikokoisen särkikalan säyneen (Leuciscus idus) populaatioiden koostumusta, eri ikäluokkien määräsuhteita sekä kalojen kasvunopeutta. Säyneen populaatioiden rakenne näyttää olevan oletettua vaihtelevampaa, ja kalojen kasvu on nopeampaa kuin on aikaisemmin arvioitu.

Kalan iän määrityksessä otoliitin ohutleikkeiden avulla saatiin tarkemmat tulokset kuin yleisemmin käytetyllä suomujen tutkimisella. Väinameren, eli Viron mantereen sekä Saarenmaan ja Hiidenmaan saarten välillä sijaitsevan suojaisan sisämerialueen kalansaaliissa oli mukana myös 29-vuotias säyne, joka on vanhin tunnettu tämän lajin edustaja Itämeressä. Kalan ikää on mahdoton päätellä suoraan yksilön koosta, sillä säyneen pituuskasvu päättyy tarttolaisselvityksen mukaan noin 10 vuoden iässä.

Mainokset