Avainsanat

, , , , , , , , , , , ,

Vuode 2015 laskennassa Floridan rantavesillä havaittiin yli tuhat manaattia enemmän kuin vuonna 2010.

Talven 2015 laskennassa Floridan rantavesillä havaittiin yli tuhat manaattia enemmän kuin vuonna 2010.

Floridan osavaltion tunnuseläimeksikin luonnehdittu, suurikokoinen ja hidasliikkeinen merinisäkäs manaatti (Trichechus manatus latirostris) on ollut vuosikymmeniä silmälläpidon ja luonnonsuojelijoiden huolen aiheena, koska sekä luonnonolojen muutokset että vesiliikenne ovat tuhonneet vähälukuisia populaatioita ajoittain erittäin ankarasti. Mutta uusimman, 16.3.2015 julkistetun vuosilaskennan tulokset ovat ennätyksellisen myönteisiä. Talven 2015 laskennassa Floridan rannikkovesillä havaittiin kaikkiaan 6 063 manaattia. Näistä 3 333 nisäkästä havaittiin osavaltion itärannikolla ja 2 730 manaattia nähtiin niemimaan länsirannikolla, Meksikonlahden puolella. Uusimman laskennan tulos on yli tuhat manaattia enemmän kuin vuoden 2010 kartoituksessa havaittiin.

Vuosittaiset, ilmasta tehdyt laskennat eivät voi olla ehdottoman tarkkoja, koska vain lennoilla nähdyt yksilöt tulevat kirjatuiksi. Laskentatulos on kuitenkin varsin luotettava, ainakin uusimmassa kartoituksessa, koska säät ovat olleet selkeitä ja manaatit ovat olleet hyvin näkyvillä matalissa ja kirkkaissa rantavesissä. Ilmakartoituksissa saadut luvut osoittavat varmuudella ainakin manaattikannan minimimäärän – todellisuudessa nisäkkäitä on enemmänkin.

Manaattien kartoitukset tehdään vuosittain keskenään vertailukelpoisin menetelmin ja vakioreiteillä. Laskentaan osallistuu kaikkiaan 11 vapaaehtoista järjestöä ja osavaltion virastoa.

Uusin laskentatulos manaattikannan vahvistumisesta on erityisen ilahduttava, kun ottaa huomioon edellisvuosien epäedullisista säätiloista johtuvat tappiot. Vaikka manaatit ovat muodoltaan melkoisia pullukoita, eläimillä ei ole esimerkiksi hylkeille ja valaille tyypillistä, kylmyyttä vastaan puskuroivaa ihonalaista rasvakerrosta. Siksi manaatit hakeutuvat talvikuukausina lämpimiin rannikoiden lahdelmiin ja poukamiin sekä voimalaitosten lauhdevesien vaikutuspiiriin. Poikkeuksellisen kylmät talvet verottavat manaattikantaa rankasti. Esimerkiksi vuonna 2013 kaikkiaan 829 manaattia kuoli pääosin vesien kylmyyden takia.

Kylmyyden ohella manaattien suurin uhka on vesiliikenne. Hidasliikkeiset nisäkkäät jäävät usein veneiden potkurien ruhjomiksi. Vuonna 2014 kaikkiaan 371 manaattia kuoli vene- tai laivatörmäyksen takia.

Vuoden 2015 laskentatuloksen osoittama, pitkälti tehokkaan valistus- ja suojelutyön ansiosta saavutettu manaattikannan voimistuminen on niin rohkaiseva, että liittovaltion suojelu- ja riistaviranomaiset harkitsevat lajin suojelustatuksen muuttamista nykyisestä uhanalainen laji -luokasta astetta lievempään eli vaarantunut laji -luokkaan. Jos muutos toteutuu, myös vesiliikenteelle asetettuja – ja veneilijöiden voimallisesti vastustamia alusten nopeusrajoituksia ja paikallisia kulkurajoituksia voitaneen lieventää (Uutistoimisto AP, 16.3.2015; http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_MANATEE_SURVEY?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2015-03-16-11-06-16

Mainokset