Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Väitteitä on paljon, tutkittua näyttöä ei ole

Tuulivoimaloiden kanssa voi elää ilman pelkoa, vaikka subjektiiviset tuntemukset esimerkiksi nukahtamisvaikeuksia aiheuttavista äänistä ovat varmasti todellisia.

Tuulivoimaloiden kanssa voi elää ilman pelkoa, vaikka subjektiiviset tuntemukset esimerkiksi nukahtamisvaikeuksia aiheuttavista äänistä ovat varmasti todellisia.

Uusiutuvan energian tarve on valtava kaikkialla maailmassa, ja koko ihmiskunnan ja muun elollisen luonnon kannata ilahduttavia saasteettomia voimaratkaisuja ”syntyy kuin sieniä sateella”. Erityisessä myötätuulessa ovat jo vuosia olleet aurinko- ja tuulivoimaloiden rakentaminen sekä biomassan polttoon perustuva energiantuotanto. Myös perinteisen vesivoiman hyödyntäminen lisääntyy, vaikka suuri osa rakentamiskelpoisista koskista onkin jo valjastettu. Suosion vastapainona on kuitenkin epäily joidenkin ratkaisujen oikeellisuudesta. Paljon on keskustelu etenkin tuuli-ja aurinkoenergian taloudellisuudesta, ja uudempana arvostelun kohteena ovat tuulivoimaloiden vaikutukset lähistöllä asuvien viihtyisyyteen ja jopa terveyteen. Australiassa tällaisia väitteitä on esitetty paljon, mutta 11.2.2015 saarimantereen ylin terveysalan viranomainen ”ampui alas” väitteet näytöistä tuulivoimaloita vastaan.

Australian Kansallinen terveysalan tutkimusneuvosto (The National Health and Medical Research Council; NHMRC) julkisti selvityksen tuulivoimaloiden vaikutuksista – väitetyistä haitoista sekä tuulivoiman vaikutuksia selvittäneistä tieteellisistä tutkimuksista. Eikä yhteyttä tuulivoimaloiden ja terveyshaittojen välillä löytynyt.

Selvityksessä tarkasteltiin tuulivoimaloiden vaikutuksia ihmisten terveyteen yli 4 000 julkaistun tutkimuksen perusteella. Valtaosa aihetta käsittelevistä julkaisuista osoittautui joko aineistoltaan liian suppeiksi tai muuten tasoltaan riittämättömiksi kunnollisten johtopäätösten tekemiseen. Tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttäviä selvityksiä NHMRC löysi analysoitavaksi vain 13.

Julkisuudessa esitetyt väitteet ja näytöt tuulivoimaloiden aiheuttamista terveydellisistä haitoista kuten hermostuneisuuden lisääntymisestä, univaikeuksista ja yleisen elämänlaadun laskusta selvitys osoittaa ”tieteellisesti arvioituina köykäisiksi”.

Huoli tuulivoimaloiden aiheuttamista haitoista on kuitenkin niin suuri, että viranomaiset käynnistävät kunnollisen seurannan ja selvityksen aiheesta. Tarkoituksena on tutkia tieteelliset kriteerit täyttävin menetelmin tuulivoimaloiden ja etenkin monia roottoriyksiköitä käsittävien tuulivoimapuistojen vaikutukset lähiseudulla – noin 1 500 metrin etäisyydellä voimaloista – asuvien elinoloihin. Tämä etäisyys kattanee melu- ja muut suorat vaikutukset, vaikka australialaiset tuulienergian rakentamista vastustavat kansalaispiirit ovat esittäneet roottorimelun aiheuttavan unettomuutta ja terveydellistä haittaa vielä 10 kilometrin etäisyydelläkin (The Australian, 11.2.2015; http://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/no-evidence-wind-farms-harm-health-report/story-fn3dxiwe-1227216254957

Mainokset