Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Kanadassa elää noin 60 prosenttia maailman jääkarhuista, ja osuus näyttää jatkossa yhä nousevan jäätilanteiden käydessä vaikeiksi.

Kanadassa elää noin 60 prosenttia maailman jääkarhuista, ja osuus näyttää jatkossa yhä nousevan jäätilanteiden käydessä vaikeiksi.

Maapallon ilmaston jo pitkään jatkunut lämpeneminen on ollut haitallista jääkarhuille, joiden liikkuminen, ravinnonhankinta ja lisääntymistoiminnot edellyttävät kiinteää jääpeitettä. Pohjoisen Kanadan, Grönlannin sekä Siperian pohjoisimmissa osissa elävien jääkarhujen perintötekijöitä seuraamalla ja vertaamalla tutkijat ovat osoittaneet, että jääkarhuilla on jo ainakin kolmen sukupolven eli 15-45 vuoden ajan ollut taipumusta hakeutua pysyvimmille jäälakeuksille, Kanadan pohjoisille saarille, osoittaa Yhdysvaltain Geologisen tutkimuslaitoksen (U.S. Geological Survey) tutkijan Elizabeth Peacockin johdolla PLOS ONE -tiedelehdessä 6.1.2015 julkaistu tutkimus.

Tutkimusta varten analysoitiin noin 2 800 jääkarhun (Ursus maritimus) perintötekijöitä. Aineistoa kerättiin lajin koko esiintymisalueelta eli Kanadasta, Yhdysvalloista, Grönlannista, Norjalle kuuluvilta arktisilta alueilta sekä Pohjois-Siperiasta. Suurpetojen vaelluksia ja pysyviä asuinalueiden muutoksia pystyttiin osoittamaan vertaamalla jääkarhujen perintötekijöiden yhdenmukaistumista nuorimpien sukupolvien välillä.

Jääkarhujen siirtymiselle Kanadan arktisille saarille on hyvät perusteet. Ilmastonmuutoksen seurauksena Pohjoisen jäämeren kelluvat jäät ovat sulaneet vuosi vuodelta yhä aikaisemmin, ja jäämassasta on kesäisin hävinnyt entistä suurempi osa. Arktisista merijäistä on sulanut viimeisten neljän vuosikymmenen aikana (vuodesta 1979 lähtien) keskimäärin noin 9 prosenttia jokaista vuosikymmentä kohti. Jos jäätiköiden kutistuminen jatkuu nykytahtiin, koko arktinen merialue pysyy kautta vuoden jäättömänä jo kuluvan vuosisadan puolivälistä lähtien. Tällainen kehitys pakottaa jääkarhut ja muut pysyvästä jäästä riippuvaiset eläimet pakenemaan yhä pohjoisemmille asuinalueille.

Kanadan pohjoisosassa on noin 36 000 saarta, ja alueen kokonaispinta-ala on noin 1.4 miljoonaa neliökilometriä (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0112021

 

Mainokset