Avainsanat

, , , , ,

Jo pitkään jatkunut maapallon ilmakehän lämpenemiskehitys saavutti tähänastisen huippunsa vuonna 2014. Jo kuukausia ennen vuodenvaihdetta eri puolilta maailmaa raportoidut ”väliaikatiedot” ovat ennustaneet nyt vahvistetun lopputuloksen. Vuoden 2014 keskilämpötila oli korkeampi kuin maapallolla on kertaakaan mitattu 1800-luvulta lähtien toteutettujen, keskenään vertailukelpoisten seurantojen aikana.

Maapallon ilmakehän keskilämpötila 1891–2010. Vuosien ero vertailujakson keskiarvosta. Musta viiva = Vuosittainen pintalämpötila. Sininen viiva = Pintalämpötilan liukuva 5-vuoden keskiarvo. Punainen viiva  = Vuosikeskilämpötilojen pitkän ajan lineaarinen muutossuunta.

Maapallon ilmakehän keskilämpötila 1891–2010. Vuosien ero vertailujakson 1981-2010 keskiarvosta.
Musta viiva = Vuosittainen pintalämpötila.
Sininen viiva = Pintalämpötilan liukuva 5-vuoden keskiarvo.
Punainen viiva = Vuosikeskilämpötilojen pitkän ajan lineaarinen muutossuunta.

Uusimmat koko maapalloa koskevat tiedot ehätti ensimmäisenä julkaisemaan 5.1.2015 Japanin ilmatieteen laitos, joka on yksi maailman neljästä koko planeettaamme seuraavista tutkimuslaitoksista. Vastaava tulos saadaan varmasti pian myös Yhdysvaltain avaruushallinnolta (NASA), Ilmakehän ja valtamerien tutkimuslaitokselta (NOAA) sekä Iso-Britannian Met Office Hadley Centre -tutkimuslaitokselta. Nämä neljä instituutiota seuraavat keskenään vertailukelpoisin menetelmin ilmakehää sekä suorilla mittauksilla että satelliittimittauksilla. Näiden tietojen yhdistelmänä saadaan luotettava kuva alueellisista lämpötilaeroista ja laskea koko ilmakehän keskilämpötila.

Lämpötilamittauksissa on todettavissa selkeä kohoava suuntaus. Ilmastonmuutosta todistavassa tilastoinnissa kymmenen korkeinta maapallon vuosikeskilämpötilaa on mitattu vuoden 1998 jälkeen.

Lämpimimmät vuodet ovat: 1: 2014 (0.27 oC yli vertailuarvon), 2: 1998 (+0.22oC), 3: 2013 (+0.20oC); 3: 2010 (+0.20oC), 5: 2005 (+0.17oC).

Ilmakehän lämpenemiskehitystä kuvataan usein vertaamalla kunkin vuoden keskilämpötilaa pitkän ajan niin kutsuttuun normaalilämpötilaan. Tällaiseksi vertailuarvoksi on sovittu jakson 1981–2010 lämpötilojen keskiarvo. Vuoden 2014 keskilämpötila oli 0.27 astetta (oC) korkeampi kuin tuo vertailusarjan keskiarvo. Vertailuna 1900-luvun keskiarvoon vuosi 2014 oli 0.63 astetta lämpimämpi. Koko yli 120 vuoden mittaussarjan (alkaen vuodesta 1891) aikana maapallon ilmakehä on lämmennyt tahtiin keskimäärin 0.7 celciusasteella vuosisadassa.

Vastaavia alueellisia tietoja on jo ehditty julkistaa yksittäisistä valtioista. Ainakin Norjan, Ruotsin ja Iso-Britannian viralliset mittaukset ovat osoittaneet vuoden 2014 olleen näissä maissa tunnetun historian lämpimin.

Mainokset