Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Avoimet takkatulet lämmittävät pariisilaisia enää muistoissa.

Avoimet takkatulet lämmittävät pariisilaisia enää muistoissa.

Kylmän ja pimeän vuodenajan iloihin kuuluva tunnelmallinen lämmittely takkatulen ääressä on Pariisissa asuville muisto vain. Takassa ja muissa avoimissa tulisijoissa puun ja muun materiaalin polttaminen on kiellettyä Suur-Pariisin alueella tammikuun 2015 alusta lähtien. Suur-Pariisin alueeseen kuuluvat pääkaupungin metropolialueen lisäksi seitsemän hallinnollista aluetta. Syynä takkatulikieltoon ovat puun poltosta vapautuvat päästöt. Noki ja muut pienhiukkaset ovat Pariisin ilmanlaatuongelman ylivoimaisesti vakavin aiheuttaja, ja puun polton on todettu vastaavan haittavaikutuksiltaan paljon moitittua – ja rajoitettua – autoliikennettä.

Pariisin ilmanlaatuongelmiin on puututtu myös muilla toimenpiteillä. Vain joitakin viikkoja ennen takkatulikieltoa Pariisin pormestari Anne Hidalgo esitti jyrkkiä rajoituksia dieselkäyttöisten ajoneuvojen liikkumiselle suurkaupungin keskustassa.

Perusteita ilmanlaadun parantamiseen tähtääviin rajoituksiin on yllin kyllin. Allergia- ja hengitystiesairauksien takia lääkärin vastaanotolle tai sairaalahoitoon joutuvien määrät kohoavat pahimpien ilmansaaste-episodien aikana. Maaliskuussa 2013 Pariisissa jouduttiin rajoittamaan yksityisautoilua ilmansaasteiden takia. Noki- ja muiden pienhiukkasten lasketaan aiheuttavan Ranskassa vuosittain 42 000 ennenaikaista kuolemantapausta.

Puun poltto aiheuttaa Pariisissa 23 prosenttia ilmakehään joutuvista pienhiukkaspäästöistä. Osuus on yhtä suuri kuin autojen pakokaasupäästöjen hiukkaskuormitus. Ja puunpolton päästöistä avoimet takat aiheuttavat noin puolet, Pariisin ympäristö- ja energia-asioista vastaava virasto on osoittanut. Toisaalta ilman epäpuhtauksia mittaava ja ilmanlaatua seuraava, Ranskan ympäristöministeriön akkreditoima Airparif-järjestö toteaa liikenteen aiheuttavan 39 prosenttia hiukkaspäästöistä, kun taas puunpolton osuus olisi vain 4 prosenttia.

Takkatulikielto on herättänyt vastustausta. ”Pariisin 135 000 takasta vain joka kymmenes on aktiivikäytössä, ja nekin vain 6–7 kertaa vuodessa”, totesi pariisilainen alan asiantuntija.

Kieltoon on ottanut kantaa myös Ranskan ympäristöministeri Ségolène Royal, jonka mukaan takkatulien kielto on ilmansaasteongelmaan ratkaisuksi ylimitoitettu ja suorastaan naurettava.

Pariisissa 1.1.2015 voimaan tullutta takkatulikieltoa vastaavat rajoitukset otettaneen jatkossa käyttöön 435 kaupungissa ja taajamassa eri puolilla Ranskaa.

 

Mainokset