Avainsanat

, , , , , , , , , , , ,

Euroopan oikeusasiamiehen kannanotto voitto eläinsuojelujärjestö PETAlle

Niin kauan kuin eläinkokeita käytetään, kiistat toiminnan etiikasta ja oikeutuksesta jatkuvat.

Niin kauan kuin eläinkokeita käytetään, kiistat toiminnan etiikasta ja oikeutuksesta jatkuvat.

Yleisesti hyväksytyn – ja myös alan teollisuuden allekirjoittaman – käsityksen mukaan elävien eläinten käyttö kemikaalien turvallisuuden ja/tai haittavaikutusten testauksessa tulisi lopettaa tai ainakin pitää minimissään. Uusia yhdisteitä syntetisoidaan yhä kiihtyvään tahtiin, mutta markkinoille pääsy edellyttää valmistajien antavan takeet kemikaalien turvallisuudesta ihmisten ja ympäristön terveydelle. Euroopan unioni on tällä saralla edelläkävijä, sillä jo kesäkuussa 2007 voimaan astunut EU:n kemikaaliastutus REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) säätää yksityiskohtaisesti valmistajien, tutkimus- ja arviointilaitosten sekä viranomaisten tehtävistä ja velvollisuuksista. REACH-asetuksen mukaisista päätöksistä ja toimeenpanosta vastaa Helsingissä toimiva Euroopan kemikaalivirasto (European Chemicals Agency; ECHA).

Periaatteessa asioiden pitäisi olla kunnossa, mutta näin ei valitettavasti ole. Uusin luku kemikaalisäädösten tulkinnoissa ja toimeenpanossa saatiin joulun 2014 alla, kun Euroopan oikeusasiamies puolsi eläinoikeusjärjestö PETAn tekemää kannetta teollisuuden laiminlyönneistä eläinten käytössä. PETA (People for the Ethnical Treatment of Animals) selvitti valituksessaan, että eurooppalaiset kemianteollisuuden yritykset ovat käyttäneet eläviä eläimiä tuvallisuustestauksissaan, vaikka näihin testeihin olisi voitu käyttää korvaavia menetelmiä kuten soluviljelmiä.

Valitus kohdistui kemianteollisuuden kesäkuussa 2014 julkistamaan osavuosikatsaukseen alan toimista ja onnistumisista eläinkokeita korvaavien menetelmien käytössä. Raportissa myönnetään, että eräät kemikaalivalmistajat ovat käyttäneet koe-eläimiä testeissä, joissa vaihtoehtoiset menetelmät olisivat olleet mahdollisia. Toinen teollisuuden itsensäkin myöntämä virhe on, etteivät kaikki yritykset ole raportoinet asianmukaisesti Euroopan kemikaalivirastolle siitä, miksi eläinkokeita on toteutettu. PETAn valituksen ja oikeusasiamiehen kannanoton seurauksena Euroopan kemikaalivirasto on luvannut tiukentaa alan valvontaa ja tehostaa vahvistettujen sanktioiden käyttöä. Samalla virasto lupaa avustaa jäsenmaita selvittämään tapauksia, joissa koe-eläimiä on käytetty tarpeettomasti (ChemistryWorld, 24.12.2014)

Mainokset