Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Kiinassa kuolemaantuomitut  vangit ovat tuomion täytäntöönpanon jälkeen olleet arvokas lisä vakavasti sairaille potilaille tarvittavien siirtoelinten hankinnassa. Jatkossa tällaista eettisesti arveluttavaa elinhankintaa ei ainakaan virallisesti harjoiteta.

Kiinassa kuolemaantuomitut vangit ovat tuomion täytäntöönpanon jälkeen olleet arvokas lisä vakavasti sairaille potilaille tarvittavien siirtoelinten hankinnassa. Jatkossa tällaista eettisesti arveluttavaa elinhankintaa ei ainakaan virallisesti harjoiteta.

Kuolemantuomio on Kiinassa ilmeisesti yleisempi rangaistustapa kuin missään muualla, kansainvälisestä ja paikallisestakin vastustuksesta huolimatta. Itse teloitukset herättävät eettisiä kysymyksiä, mutta Kiinassa kuolemantuomioihin on liittynyt kiistoja surmattujen vankien elinten käytössä sairaaloissa vakavasti sairaiden potilaiden siirtoeliminä. Mutta tammikuun 2015 alusta lähtien tällainen toiminta loppuu. Valtion virallisena äänitorvena tunnettavan China Daily -sanomalehden mukaan hallituksen pitkään valmistelema päätös astuu voimaan 1.1.2015. Kuolemaan tuomittujen vankien elimiä ei tiettävästi ole käytetty elinsiirtoihin missään muualla kuin Kiinassa. Kiina ei julkista kuolemantuomion saaneiden tai teloitettujen lukumääriä. Kansainvälisten järjestöjen mukaan esimerkiksi vuonna 2013 maassa teloitettiin noin 3 000 vankia. Teloitettujen vankien elinten käytöstä luovutaan yleisen mielipiteen painostuksesta. Tosin virallisen tiedotuksen mukaan elimiä on otettu vain niiltä kuolemaantuomituilta, jotka ovat ennen teloitusta antaneet toimenpiteelle suostumuksensa. Sitä, kuinka kattavia tällaiset luvat ovat olleet ja miten niitä on hankittu, ovat epäilyttäneet julkisessa keskustelussa.

Siirtoelimistä on Kiinassa – kuten kaikkialla muuallakin – krooninen pula. Arvioiden mukaan 300 000 kiinalaista on jatkuvasti siirtoelintä tarvitsevien potilaiden jonotuslistoilla. Ajoissa uuden luovutetun elimen saa vain noin yksi potilas 30 tarvitsijasta. Siirtoelinten huutava tarve on johtanut laittomaan elinkauppaan, jossa rikollisjärjestötkin ovat häärineet ahkerasti. Väärinkäytöksiä kitkeäkseen Kiinan hallitus kielsi vuonna 2007 elinten ottamisen eläviltä ihmisiltä, lukuun ottamatta aviopuolisoja, perheenjäseniä ja muita lähisukulaisia (Scientific American, 4.12.2014).

Mainokset