Avainsanat

, , , , , ,

Lauttojen tuntumassa kaloja kymmeniä kertoja enemmän kuin luonnon kallioriutoilla

Öljynporauslauttojen luontovaikutukset pääsevät julkisuuteen yleensä vain onnettomuuksien aiheuttamien mittavien haittojen yhteydessä. Mutta öljynporauksen sujuessa ongelmitta merten kalasto viihtyy ja tuottaa lauttojen tuntumassa erinomaisesti.

Öljynporauslauttojen luontovaikutukset pääsevät julkisuuteen yleensä vain onnettomuuksien aiheuttamien mittavien haittojen yhteydessä. Mutta öljynporauksen sujuessa ongelmitta merten kalasto viihtyy ja tuottaa lauttojen tuntumassa erinomaisesti.

Massiiviset öljyn- ja kaasunporauslautat saattavat tuntua ihmisen tekemiltä rakenteilta, joiden olettaisi vähentävän alkuperäisen luonnon arvoja. Mutta tällainen käsitys on väärä – ainakin kalatuotannon suhteen. Tosiasiassa porauslauttojen alustat ja lähiympäristöt ovat meriekosysteemien tuottokykyisimpiä kohteita, osoittaa Yhdysvaltain länsirannikon edustalla tehty selvitys.

Kalifornialaisen Occidental College -yliopiston tutkijan Jeremy T. Claissen johdolla Yhdysvaltain Tiedeakatemian PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)-tiedelehden verkkopainoksessa 13.10.2014 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin 16 öljyn- ja kaasunporauslautan lähivesien kalaston ja muun merieläimistön määrää vuosittaisilla analyyseillä 6–15 vuoden ajan. Vertailuaineistona tutkittiin samoina aikoina ja samoin menetelmin eläimistöä seitsemällä vedenalaisella kallioisella riutta-alueella. Ihmisen tekemät rakenteet osoittautuivat merieläinten elinympäristöinä ylivertaisiksi.

Kalojen lukumäärän  perusteella Claisse ja kumppanit totesivat pinta-alayksikköä kohti laskettavan merikalojen tuottavuuden olevan porauslauttojen tuntumassa peräti 27 kertaa suurempaa kuin luontaisilla kallioriutoilla. Aikaisemmin alan tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistuihin vastaaviin, luonnonmukaisilla elinalueilla tehtyihin selvityksiin nähden Kalifornian rannikkovesien porauslauttojen kalaston tuottavuus osoittautui 10 kertaa suuremmaksi kuin missään muualla maailman merillä.

Syitä porauslauttojen tuntumassa elävien kalayhteisöjen ennätykselliseen tuottavuuteen tutkimus ei selvittänyt, mutta Claisse päättelee selityksen löytyvän rakenteiden koosta. Porauslauttojen rakenteet ulottuvat koko vesipatsaaseen pohjalta  pinnalle, joten kaloille tarjolla olevien suoja-, ruokailu- ja lisääntymisalustojen koko on moninkertainen merenalaisiin kallioriuttoihin verrattuna (http://www.pnas.org/content/early/2014/10/08/1411477111.abstract?sid=bc2fb57f-491e-4584-86c7-aa5e81bac1d0

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Itämeren ulappavesien tuulivoimaloiden vedenalaiset tukirakenteet tarjoavat korvameduusalle lisääntymispaikkoja. Tiedebasaari 28.8.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/08/28

 

Mainokset