Avainsanat

, , , , , , , ,

Ateena on kesäisin helteinen metropoli, ja erityisen lämmin – verrattuna muihin alueisiin – kaupunki on öisin

Ateena on kesäisin helteinen metropoli, ja erityisen lämmin – verrattuna muihin alueisiin – kaupunki on öisin

Lämpösaari-vaikutus on erityisen voimakas yöllä

Kreikan pääkaupunki Ateena on tullut surullisen kuuluisaksi paitsi Akropolis-kukkulasta ja muista arkeologista aarteistaan myös usein toistuvista savusumu- eli smog-kausista ja muista ilmansaasteongelmistaan. Yli viiden miljoonan asukkaan metropoli sijainti kolmelta suunnalta vuorten ympäröimässä ”kattilassa” tekee Ateenasta hyvin haavoittuvan ilman pilaantumiselle. Lisäksi Ateenaa vaivaavat usein etelätuulten mukana Saharasta tulevat hiekkapölypilvet, jotka pahentavat autoliikenteen ja lämmityksen polttoaineiden aiheuttamaa saastekuormaa. Ilmanlaatuongelmat ovat vakavimmillaan kuumina kesäpäivinä, sillä helle jo sellaisenaan on vakava stressitekijä etenkin erityisryhmille kuten vanhuksille, pikkulapsille sekä kroonisesti sairaille henkilöille. Ateenan kaupunki-ilman lämpötilat nousevat erityisen korkeiksi niin kutsutun lämpösaari- ja tai lämpösaareke-vaikutuksen seurauksena. Lämpösaari (engl. heat island) -käsitteellä tarkoitetaan tilannetta, jossa paikallinen lämpötila on selvästi ympäristöään korkeampi. Lämpösaari tai -saareke syntyy, kun auringon säteilyenergiaa sitoutuu ihmisen tekemiin rakenteisiin kuten kivitaloihin ja katujen asfalttiin, ja merkittävä osansa on ihmistoiminnan moninaisella energiankäytöllä. Ateenan lämpösaarivaikutus on erityisen voimakas, osoittaa kreikkalaistutkimus, jossa verrattiin satelliittihavaintoja ja suoria maanpinnan tasolla tehtyjä lämpötilamittauksia.

Thessalonikin Aristoteles-yliopiston tutkija Theodoore M. Giannarosin johdolla Atmospheric Environment -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa verrattiin satelliittien kautta saatuja säähavaintojen ja sääennustemallien sekä maanpinnan lämpötilan ajallisia ja paikallisia muutoksia arvioivan mallin luotettavuutta suoriin, maanpinnan tasolla ja puiden latvojen tasolla tehtyjen lämpötilamittauksia luotettavuutta ja yhtäpitävyyttä Ateenan tiiviisti rakennetuissa kaupunkioloissa ja metropolia ympäröivällä rakentamattomalla tai hyvin harvana asutulla seudulla. Kahden eri mallin ja suorien, perinteisten lämpötilamittauksien tulokset olivat hyvin tarkoin yhteneväisiä. Metropolin ja kaupunkia ympäröivien seutujen lämpötilat sen sijaan poikkesivat huomattavasti toisistaan etenkin öisin.

Ateenan kaupunkialueen ilman lämpötiloissa havaittiin voimakkain lämpösaari-vaikutus öisin, jolloin ero keskustan ja ympäröivien alueiden välillä oli enemmillään yli neljä astetta (> 4 oC). Pienimmillään lämpötilaerot olivat aikaisin aamulla, juuri ennen auringonnousua, ja myös keskipäivän tunteina lämpötilat olivat jokseenkin samat kaupungissa ja kaupunkialueen ulkopuolella. Ateenan lämpösaarivaikutuksen voimakkuus (suuri ero keskustan ja maaseudun välillä) on merkittävä osoitus paitsi metropolin sijainnin myös ihmisen toiminnan osoittajana. Kivitaloihin ja asfalttiin päivisin sitoutuva ja yöllä hiljalleen vapautuva lämpö on tyypillistä kaikille kaupungeille, Ateenassa vastaava kiviainekseen sitoutuminen on tyypillistä myös ympäröivällä maaseudulla, joka on vähäpuustoista, avointa kalliomaastoa kolmella suunnalla, ja myös neljännen suunnan eli etelän puolella kaupunkialuetta rajoittava Välimeri toimii vastaavana lämpövarastona.

Mainokset