Avainsanat

, , , , , , , , ,

Lopettaminen kannattaa, mutta riskit säilyvät vuosikymmeniä

Harmaakaihi sumentaa näkökykyä, ja tupakointi lisää kaihiriskiä.

Harmaakaihi sumentaa näkökykyä, ja tupakointi lisää kaihiriskiä.

Tupakoinnin monista terveydelle aiheutetuista haitoista silmien harmaakaihin ilmaantumisriski tunnetaan paljon huonommin kuin esimerkiksi syöpä- tai sydän- ja verisuonitautien riskit. Mutta iänkin myötä yleistyvän kaihin ilmaantuminen on sitä todennäköisempää, mitä enemmän ja mitä kauemmin henkilö tupakoi. Lohdullisena tietona uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että tupakoinnin lopettaminen alkaa hiljalleen vähentää kaihiriskiä. Mutta kerran savuttelulla itse aiheutettu sairastumisriski säilyy ikävä kyllä vuosikymmeniä.

Örebron yliopistosairaalan Silmätautiopin laitoksen tutkijan Birgitta Ejdervik Lindbladin johdolla Yhdysvaltain lääkäriliiton JAMA Ophthalmology -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa aineistona oli 44 371 iältään 45–79 -vuotiasta miestä, joita seurattiin 12 vuoden ajan.  Tutkimuksen alussa laajan väestötutkimuksen kohdejoukon jäseniltä selvitettiin kyselyn avulla tupakointitottumukset sekä muita elintapoihin liittyviä, mahdollisesti terveyteen liittyviä tapoja ja tottumuksia. Seurannan tavoitteena oli selvittää harmaakaihin ilmaantumisen sekä tutkimusaikana jatkuneen tupakoinnin intensiivisyyden (päivittäin poltettujen savukkeiden määrän) sekä tupakointiajan kestoajan vaikutus harmaakaihin ilmaantumisen. Yhteys tupakoinnin ja silmäsairauden välillä oli kiistaton.

Harmaakaihin ilmaantumisen ja päivittäin poltettujen savukkeiden ja kumulatiivisen (yhteenlasketun) tupakointiajan välillä oli tilastollisesti merkitsevä korrelaatio, toisin sanoen, mitä useampi savuke päivittäin poltettiin ja mitä useamman vuoden tupakointi oli jatkunut, sitä todennäköisemmin henkilö sairastui harmaakaihin.  Miehillä, joilla päivittäin poltettujen savukkeiden määrä oli 15 tai enemmän, harmaakaihi  ilmaantumisriski oli 42 prosenttia suurempi kuin muuten vertailukelpoisilla, saman ikäisillä miehillä, jotka eivät olleet milloinkaan tupakoineet.

Tupakoinnin lopettaminen alentaa harmaakaihiriskiä, vaikka riski säilyykin pitkään. Kun aikanaan yli 15 savuketta päivittäin polttaneet miehet olivat olleet jo 20 vuotta tupakoimatta, harmaakaihin ilmaantumisriski oli vielä 21 prosenttia suurempi kuin saman ikäisillä, koko ikänsä tupakoimattomina olleille miehillä.

Tupakoinnin intensiivisyys vaikuttaa kaihiriskiin. Miehillä, joka olivat aikanaan polttaneet vähemmän kuin 15 savuketta päivittäin, harmaakaihin ilmaantumisriski oli 20 vuotta tupakoinnin lopettamisen jälkeen edelleen 13 prosenttia suurempi kuin niillä ikätovereillaan, jotka eivät ole milloinkaan tupakoineet (http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1795194

Mainokset