Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Riski suurin nuorilla aikuisilla, ja naisilla vakavammin kuin miehillä

Unettomuus on oletettua vaarallisempaa etenkin nuorille, aikuisille naisille.

Unettomuus on oletettua vaarallisempaa etenkin nuorille, aikuisille naisille.

Univaikeudet – liian vähäinen tai laadultaan heikentynyt nukkuminen – ovat tunnetusti niin henkiselle kuin fyysiselle terveydelle haitallisia. Monen aikaisemmin todetun ja tutkimuksin vahvistetun haitan listaan on lisättävä myös kohonnut aivohalvauksen riski, osoittaa tuore taiwanilaistutkimus.

Tutkija M-P. Wun johdolla Stroke-tiedelehden toukokuun 2014 numerossa julkaistussa tutkimuksessa seurattiin kahta vapaaehtoisten ryhmää, joiden unen määrää ja laatua sekä seurannan kuluessa ilmaantuneiden aivohalvausten välistä suhdetta verrattiin keskenään. Osallistujien keski-iät olivat näissä kahdessa ryhmässä  52 ja 51 vuotta. Mukana oli 21 438 unettomuudesta kärsivää sekä 64 314 iältään ja muilta ominaisuuksiltaan vertailukelpoista, normaalisti nukkuvaa henkilöä. Yhdelläkään seurantaan osallistuneella ei ollut aikaisempia aivohalvaustapauksia, eikä yksikään osallistuja kummastakaan ryhmästä kärsinyt uniapneasta.

Nelivuotisessa seurannassa, koko aineistossa unettomuudesta kärsineillä oli 54 prosenttia suurempi riski sairastua aivohalvaukseen kuin normaalisti nukkuvilla, muuten vertailukelpoisilla henkilöillä. Suurin riski todettiin nuorilla aikuisilla. Iältään 18–34 -vuotiailla unettomuudesta kärsineillä aivohalvauksen ilmaantumistapauksia oli suhteessa kahdeksan kertaa enemmän kuin normaalisti nukkuneen ryhmän jäsenillä. Henkilöillä, jolla unettomuus oli alkanut vasta yli 34 vuoden iässä, aivohalvauksen mahdollisuus oli pienempi kuin tätä nuoremmilla aikuisilla univaikeuksista kärsineillä osanottajilla. Unettomuus oli kuitenkin aivohalvausriskiä lisäävä tekijä kaikissa ikäryhmissä.

Muista tekijöistä aivohalvauksen riskiä lisääviksi todettiin – aikaisemmin julkaistujen tutkimusten tuloksia vahvistaen – esimerkiksi korkea ikä, diabetes, kohonnut verenpaine sekä alhainen sosioekonominen asema. Unettomuuden ja aivohalvausriskin vertailussa todettiin eroja myös sukupuolten välillä. Unettomuudesta kärsivillä naisilla aivohalvausriski oli 28 prosenttia suurempi kuin vastaavan ikäisillä ja samanlaisista univaikeuksista kärsineillä miehillä.

Syitä siihen, miksi unettomuus lisää aivohalvauksia, ei taiwanilaistutkimuksessa pystytty varmistamaan. Unettomuuden ja verenkiertoelimistön vaurioiden välisiä yhteyksiä näyttää olevan muun muassa lisääntyneessä tulehdusherkkyydessä, sokeriaineenvaihdunnan muutoksissa, verenpaineen kohoamisessa sekä tahdosta riippumattoman hermoston toiminnan muutoksissa (https://stroke.ahajournals.org/content/45/5/1349.abstract

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Terveyttä päiväunilta: 10 minuuttia paras, puoli tuntia on liikaa. Tiedebasaari 5.11.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/11/05

Mainokset