Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , ,

Hoito vajavaista, koska ongelmaa ei tunneta

Kohonneesta verenpaineesta on tullut kansanterveydellinen ongelma myös  monissa kehittyvissä maissa. Verenpaineen mittauksia Nigeriassa (WHO).

Kohonneesta verenpaineesta on tullut kansanterveydellinen ongelma myös monissa kehittyvissä maissa. Verenpaineen mittauksia Nigeriassa (WHO).

Rikkaiden teollisuusmaiden väestöjen elintasosairaudeksi nimitetty verenpainetauti on tätä nykyä erittäin yleinen ongelma myös köyhissä ja taloudellisen kasvun alkutaipaleella olevissa siirtymätalouden valtioissa. Kohonneen verenpaineen vaarat etenkin sydän- ja verisuonitautien aiheuttajana ja pahentajana tiedetään ja tiedostetaan, mutta yllättävän monissa maissa ongelman yleisyyttä ei tunneta kunnolla. Maailman terveysjärjestön (WHO) maailmanlaajuiseen ikääntymisen ja aikuisten terveyden tutkimushankkeeseen liittyvässä selvityksessä kohonnutta verenpainetta todettiin useammalla kuin joka toisella köyhien tai taloudeltaan keskitasoon luokiteltujen maiden aikuisella.

Englantilaisen University of East Anglia -yliopiston tutkijan Peter Llyoyd-Sherlockin johdolla International Journal of Epidemiology -tiedelehdessä julkaistussa selvityksessä esitetään kohonneen verenpaineen yleisyys Etelä-Afrikassa, Ghanassa, Intiassa, Kiinassa, Meksikossa ja Venäjällä. Kohonneen verenpaineen raja-arvoina pidettiin systolisessa eli yläpaineessa vähintään 140 elohopeamillimetriä (mmHg) sekä diastolisessa eli alapaineessa tasoa vähintään 90 mmHg. Selvityksessä oli mukana kaikkiaan 32 125 iältään yli 50-vuotiasta henkilöä.

Koko aineistossa köyhien ja kehittyvien maiden väestöissä verenpaineen todettiin olevan koholla yli puolella (52.9 prosentilla) yli 50-vuotiaista. Maakohtaiset erot olivat suuret. Seurantavaltioista verenpaineongelma oli vähäisin Intiassa, jossa arvot olivat koholla 32.3 prosentilla yli 50-vuotiaista. Pahin tilanne todettiin Etelä-Afrikasta, jossa suositusarvoja korkeammat verenpainearvot mitattiin 77.9 prosentilla seurantaan osallistuneista.

Yhteistä kaikkien kuuden maan väestöille oli se, että kohonneen verenpaineen esiintymistä, seurauksia ja hoitotoimenpiteitä ei tunneta riittävästi. Vajaa puolet tutkimukseen osallistuneista (keskimäärin 48.3 prosenttia) edes tiesi kohonneesta verenpaineesta. Heikointa ongelman tunnistaminen oli Ghanassa, jossa kohonneen verenpaineen vaarat tunsi vain 23.3 prosenttia väestöstä, kun Venäjällä asian tärkeyden tunsi 72.1 prosenttia tutkimukseen osallistuneista. Vieläkin heikompaa on ongelman hoito, sillä vain joka kymmenes tutkittu köyhien tai kehittyvien maiden kansalainen oli saanut hoitoa kohonneeseen verenpaineeseen. Heikoimmassa asemassa olivat ghanalaiset, joista vain 4.1 prosenttia oli saanut hoitoa, ja seurannan parhaaksi nousseessa Intiassakin vain 14.1 prosenttia sai hoitoa verenpaineongelmiinsa.

Kohonnut verenpaine liittyi useimmissa tapauksissa ylipainoon tai liikalihavuuteen ja/tai runsaaseen alkoholinkäyttöön. Ongelma oli naisilla yleisempi kuin miehillä (http://ije.oxfordjournals.org/content/43/1/116.abstract

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Liian suolaisen ruoan syöminen aiheuttaa maailmassa vuosittain 2.3 miljoonaa sydäntauteihin liittyvää kuolemantapausta. Tiedebasaari 24.3.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/03/24

 

Mainokset