Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , ,

Pitoisuus EU-normin vaatimustasolle, mutta käytönnössä meillä bensiini on vaadittua puhtaampaakin

Yhdysvaltain autoliikenteen päästöjen puhdistuminen on iso askel sekä ihmisen että luonnon terveydelle.

Yhdysvaltain autoliikenteen päästöjen puhdistuminen on iso askel sekä ihmisen että luonnon terveydelle.

Yhdysvaltain ympäristöhallinto (US Environmental Protection Agency; EPA) määräsi maaliskuun 2014 alussa, että liittovaltion alueella myytävien moottoribensiinien suurinta sallittua rikkipitoisuutta on alennettava yhteen kolmasosaan aikaisemmasta. Polttoaineissa oleva rikki ei pala moottorissa, joten kaikki tankkiin lastattu rikki päätyy pakokaasupäästöissä ilmakehään – ja sekä ihmisten että luonnon terveyden haitaksi.

Uuden normin mukaan Yhdysvalloissa käytettävien moottoribensiinien korkein sallittu rikkipitoisuus on 1.1.2017 alkaen enintään 10 ppm (tilavuden miljoonasosaa) eli 10 milligrammaa kilossa (mg/kg). Nykyinen bensiinien rikkipitoisuuden yläraja on 30 ppm (30 mg/kg)

Päätös aiheutti välittömästi vastalauseaallon, jossa polttoaineiden valmistajat – eli öljynjalostamot ja energiayhtiöt – totesivat normikiristyksen aikataulun olevan aivan liian tiukka. Polttoainevalmistajien etujärjestön, American Fuel & Petrochemical Manufacturers -yhteenliittymän pääjohtaja Charles T. Drevna pelottelee kuluttajia koettelevalla polttoainepulalla. Teollisuuden mukaan EPA:n vaatimus uusien pitoisuusnormien saavuttamisaikataulussa on epärealistinen, ja siksi valmistajat eivät ehdi muuttaa prosessejaan, mikä puolestaan uhkaa johtaa bensiinien toimitusvaikeuksiin ja polttoainepulaan (Chemical & Engineering News, 10.3.2014).

Moottoribensiinien rikkipitoisuuden vähentäminen on teknisesti ja myös taloudellisesti mahdollista, osoittaa Euroopan unionin ilmansuojelu-, terveys- ja liikennepolitiikkaan läheisesti kuulunut polttoaineiden laadun parannus. EU:ssa polttoaineiden rikkipitoisuuksia on vähennettty asteittain, ja tätä nykyä yleisimmin käytetyt besiinilaadut ovat käytännöllisesti katsoen rikittömiä. Nykyisten EU-normien mukaan moottoribensiinin korkein sallittu rikkipitoisuus on 10 mg/kg (10 ppm), mutta Suomessa huoltoasemilla myytävien bensiinilaatujen rikkipitoisuus on tyypillisesti korkeintaan 5–6 mg/kg. Suomalaisen normiston mukaan rikittömiksi luokitellaan polttoaineet, joiden rikkipitoisuus on pienempi kuin 10 mg/kg.

Pakokaasuissa ilmakehään joutuvat rikkiyhdisteet ovat ihmisten terveydelle haitallisia, sillä ne lisäävät etenkin hengitystiesairauksien riskiä sekä aiheuttavat silmien vaurioita. Luonnolle rikkiyhdisteet ovat erittäin haitallisia etenkin sekä vesistöjen että maaperän happamoitumisongelman aiheuttajina. Polttoaineiden rikkipitoisuuksien aleneminen onkin yksi viime vuosikymmenien ilahduttavimpia ympäristönsuojelun saavutuksia, joiden ansiosta ”happosateet” ja luonnon happamoituminen ovat vähentyneet merkittävästi.

 Muualla Tiedebasaarissa:

Yhdysvaltain uudet määräykset vähentävät merkittävästi autojen polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Tiedebasaari 13.9.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/09/13

E15-bensiinin käyttömahdollisuus laajenee Yhdysvaltain markkinoilla. Tiedebasaari 17.5.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/05/17

Maailman tieliikenteen hiukkaspäästöt alenevat tulevina vuosikymmeninä. Tiedebasaari 7.12.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/12/07

 

Mainokset