Avainsanat

, , , , , , , ,

Intiassa – myös Karnatakan osavaltiossa – on vain naisille tarkoitettuja yliopistoja, mutta sekä näihin että kaikkiin korkeimman tason opinahjoihin pääsy on jatkossa mahdollista yhä useammille naisille.

Intiassa – myös Karnatakan osavaltiossa – on vain naisille tarkoitettuja yliopistoja, mutta sekä näihin että kaikkiin korkeimman tason opinahjoihin pääsy on jatkossa mahdollista yhä useammille naisille.

Koulutus on yksi tasa-arvon toteutumisen kulmakivistä, jossa on paljon parannettavaa etenkin kehittyvillä mailla. Jo alimman asteen peruskouluun pääsy on vaikeaa ja usein mahdotonta tytöille kulttuureissa, joissa naisten asema on perinteisesti paljon miehiä heikompi. YK:n kasvatus- tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) johdolla on toki edetty kaikkien lasten koulunkäynnin mahdollisuuksien edistämisessä, vaikka paljon on vielä parannettavaa. Mutta koulutielle pääsyäkin vaikeampi kynnys tytöille ja naisille on edessä peruskouluvaiheen jälkeen. Toisin kuin meillä, kehittyvien maiden naisille on kynnys yliopistoihin ja muuhun korkeimman asteen opintoihin paljon korkeampi kuin miehille. Intialainen Karnatakan osavaltio teki historiallisen päätöksen naisten koulutuksen edistämisessä.

Karnatakan osavaltio sitoutuu seuraavan lukuvuoden alusta lähtien kustantamaan kaikki naisten yliopisto-opinnoista aiheutuneet kustannukset, lupasi osavaltiohallituksen koulutuksesta vastaava ministeri R.V. Deshpande. Intiassa peruskoulun jälkeiset jatko-opinnot ovat maksullisia, ja näin vain varakkaimpien perheiden jäsenillä on ollut mahdollisuuksia edes pyrkiä yliopistoihin. Karnatakassa tilanteeseen havahduttiin uusimpien koulutustilastojen julkistuksen jälkeen. Tätä nykyä osavaltiossa on 7 miljoonaa koulunsa päättänyttä nuorta, joista vain 1.7 miljoonalla on mahdollisuus jatkaa perustason jälkeen seuraaville opintien tasoille. Opiskelijat ovat korvaamattoman arvokasta henkistä pääomaa, jota Karnatakalla ei ole varaa laiminlyödä, ministeri totesi ilmoittaessaan osavaltion ennakkoluulottomasta ja uraauurtavasta satsauksesta naisten koulutukseen (Times of India/ Times Higher Education, 6.3.2014).

Muualla Tiedebasaarissa:

Intian ensimmäinen vain naisille tarkoitettu teknillinen yliopisto aloittaa Delhissä. Tiedebasaari 27.6.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/06/27

Intian tavoitteena 80 prosentin lukutaito vuoteen 2015 mennessä. Tiedebasaari 22.7.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/07/22

Mainokset