Avainsanat

, , , , , , , , ,

Yhä useampi kansalainen tahtoisi kieltää eläinkokeet.

Yhä useampi kansalainen tahtoisi kieltää eläinkokeet.

Yli puolet yhdysvaltalaisista naisista ja nuorista sekä lähes kolmasosa miehistä pitää teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa käytettäviä eläinkokeita moraalisesti väärinä. Eläinkokeiden vastaiset asenteet ovat jyrkästi lisääntyneet, osoittaa yli vuosikymmenen ajanjakson kattaneiden gallupkyselyjen uusin yhteenveto. Asenteet eläinkokeita kohtaan ovat jyrkentyneet kaikissa ikäluokissa.

Eläinsuojelujärjestö PETA:n (People for the Ethical Treatment of Animals) sekä Western Governors University -yliopiston tutkijat esittelivät uusimpia tietoja amerikkalaisten eläinsuojeluasenteita Chicagossa Amerikan tieteenedistämissäätiön (American Association for the Advancement of Science; AAAS) vuosikokouksessa 16.2.2014. Amerikkalaisten asenteita eläinkokeita ja eläintensuojelua kohtaan on selvitetty vuosittaisilla kyselyillä 2001–2013 välisenä aikana. Eläinkokeita koskevassa kysymyksessä haluttiin tietää vastaajan suhtautumista siihen, ovatko lääketieteellisessä tutkimuksessa käytettävät eläinkokeet moraalisesti hyväksyttäviä vai moraalisesti vääriä.

Vuoden 2013 aineistossa eläinkokeita piti moraalisesti väärinä 41 prosenttia haastatelluista. Sukupuolten ja ikäluokkien välillä on huomattavia eroja eläinsuojeluasenteissa. Naisista 52 prosenttia ja nuorista aikuisista (eli ikäluokasta 18–29 -vuotiaat) 53 prosenttia piti eläinkokeita moraalisesti väärinä. Miehistä 30 prosenttia katsoi eläinkokeiden tekemisen olevan moraalisesti väärää. Eläinkokeiden vastaiset asenteet ovat jyrkentyneet kaikissa ikäluokissa ja kaikkien poliittisten suuntien kannattajien keskuudessa. (http://www.sciencenewsline.com/articles/2014021622330031.html

Eläinkokeiden vastustuksen myötä on kehitetty uusia, korvaavia menetelmiä esimerkiksi kosmetiikkateollisuuden ja lääketeollisuuden tarpeisiin, mutta eläinten käyttöä nämä eivät ole vähentäneet. Amerikkalaistietojen mukaan kokeissa käytetään vuosittain yli sata miljoonaa eläintä.

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Eläinkokeiden vastustus voimistuu Britanniassa. Tiedebasaari 14.11.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/11/14

Britannian eläinkokeita korvaaviin tutkimushankkeisiin ja menetelmien kehittämiseen viisi miljoonaa puntaa. Tiedebasaari 8.8.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/08/08

Britanniassa käytetään yhä vain enemmän koe-eläimiä – hallituksen päätöksestä ja vähennyslupauksesta huolimatta. Tiedebasaari 24.7.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/07/24

Intia kieltää kaikki kosmetiikkaan liittyvät eläinkokeet. Tiedebasaari 1.7.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/07/01

Mainokset