Avainsanat

, , , , , , , , ,

Tutkimukselle luvassa jopa miljardien arvoisia uusia rahoitusväyliä

Ranskan tiede-  ja tutkimussektorin lähivuosien rahoitukseen on luvassa jopa lisäystä, vaikka useilla muilla aloilla on varauduttava leikkauksiin.

Ranskan tiede- ja tutkimussektorin lähivuosien rahoitukseen on luvassa jopa lisäystä, vaikka useilla muilla aloilla on varauduttava leikkauksiin.

Ranskan presidentti François Hollande on ollut paljon julkisuudessa sekä kansallisten että kansainvälisten poliittisten lausuntojen ja päätösten takia mutta sitäkin näkyvämmin yksityisasioidensa takia. Asialinjalla presidentti sai myönteistä julkisuutta ainakin akateemisissa piireissä 30.1.2014 Strasbourgin yliopistolla pitämänsä puheen ansiosta. Hollande lupasi huolehtia siitä, että ranskalaisen tieten rahoitukselle varatun rahoituksen leikkauksista – jollaisista on jo päätetty – luovutaan ja korkein opetus sekä tutkimus saavat jopa aikaisemmin luvattua enemmän julkista rahoitusta. Ranskan hallitus on päättänyt kaikkiaan 50 miljardin euron leikkauksista valtion budjettiin seuraavien kolmen vuoden kuluessa tasapainottaakseen massiiviseksi kasvanutta alijäämää.

Tiedettä leikkaukset eivät kuitenkaan saa koskea, presidentti lupasi. ”Hallituksen on löydettävä muita keinoja säästöjen löytämiseen – veroja ei saa nostaa ja elinkeinoelämän on pystyttävä lisäämään investointejaan ja luomaan uusia työpaikkoja”, Hollande vakuutti yliopistovierailullaan.

Presidentti vakuutti myös, että tutkimus- ja kehitys saavat jatkossakin nauttia verohelpotuksista, joita on vaadittu poistettavaksi.  Verohelpotusten toimivuutta kuitenkin epäillään. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tiede-, teknologia- ja teollisuusasioista vastaava johtaja Dominique Guellec on todennut, että käytäntö on liian kallis saavutettuihin tuloksiin verrattuna. ”Verohelpotukset eivät ole tehostaneet yksityisen sektorin tutkimus- ja tuotekehitystä. Se sijaan verohelpotusten yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset nousevat. Vuonna 2008 käytännön kustannukset olivat 1.5 miljardia euroa, mutta vuonna 2015 kustannukset nousevat jo 7 miljardiin euroon. Ja samaan aikaan yksityisen sektorin tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ovat jyrkästi alentuneet”, Guellec totesi.

Presidentti Hollanden työkalupakissa on kuitenkin jopa aikaisempaa enemmän taloudellisia lupauksia tiedemaailmalle. Heinäkuussa 2013 julkistetussa tulevaisuuteen suunnattujen investointien 12 miljardin määrärahasta Hollande lupasi 2 miljardia uudenlaisten, korkeimman tason opetuksen ja tutkimuksen keskusten perustamiseen. Näiden lisäksi Hollande lupasi, että miljardi euroa korvamerkitään Ranskan alueellisten yliopistojen yhteistyön kehittämiseen ja ylläpitämiseen, ja lisäksi systeemibiologian tutkimusalalla varataan määrärahoja 100 miljoonaa euroa (Times Higher Education, 30.1.2014).

Tieteen rahoituksesta muualla Tiedebasaarissa:

Kiina lisää huomattavasti tieteellisen tutkimuksen rahoitusta. Tiedebasaari 29.3.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/03/29

Kiinan panostus tieteelle ja tutkimukselle yli 15 miljardia euroa vuodessa. Tiedebasaari 23.2.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/02/23

Espanjalaisilta tutkijoilta jää käyttämättä miljardeja euroja hallituksen tieteelle myöntämää rahoitusta. Tiedebasaari 16.10.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/10/16

Mainokset