Avainsanat

, , , , ,

Xinghun kansallinen kosteikkopuisto eteläisessä Guangdondin maakunnassa on yksi Kiinan merkittävimmistä – ja kansainvälisestikin vahvistetuista kosteikkojensuojealueista.

Xinghun kansallinen kosteikkopuisto eteläisessä Guangdondin maakunnassa on yksi Kiinan merkittävimmistä – ja kansainvälisestikin vahvistetuista kosteikkojensuojelualueista.

Kosteikot ovat maapallon biologisesti tuotantokykyisimpiä yhteisöjä ja näiden ekosysteemien lajistollinen monimuotoisuus on erittäin suuri. Luontoarvojensa ohella kosteikoilla on – luonnolle vahingoksi – myös ihmisiä aivan muissa tarkoituksissa kiinnostavia ominaisuuksia. Kosteikkoyhteisöjen tuhoutuminen on eri edennyt puolilla maailmaa hälyttävän nopeasti, ja tätä nykyä alkuperäisistä kosteikkoekosysteemeistä on jäljellä vain murto-osa. Jättivaltio Kiinakin on herännyt luonnon köyhtymiseen, ja valtio on sitoutunut lisäämään alueella sijaitsevien kosteikkojen suojelua merkittävästi, kertoo China Today -lehti joulukuun 2013 numerossaan.

Kiinan valtakunnallisen metsähallinnon johtaja Zhao Shucong lupasi Dongyingissa, Shandongin maakunnassa järjestetyn ”Kiinan kosteikkojen kulttuurifestivaalin” avajaistilaisuudessa huomattavaa kohennusta näiden vaarantuneiden yhteisöjen suojeluun ja ylläpitoon.

Tavoitteeksi on asetettu nostaa kosteikkojen kokonaispinta-ala 53.3 miljoonaan hehtaariin vuoteen 2020 mennessä. Tätä nykyä luonnontilassa olevia kosteikkoja on Kiinassa kaikkiaan 36.2 miljoonaa hehtaaria, mikä merkitsee 3.77 prosenttia jättivaltion maa-alasta.

Kosteikkojen kohtaloksi on koitunut etenkin ranta-alueiden kiivas rakentaminen, joka vähentää paitsi luonnontilaisia pinta-aloja myös hävittää eliölajeja peruuttamattomasti. Zhaon mukaan Kiina pyrkii tehostamaan kosteikkojen suojelua ja hoitoa lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä ja soveltamalla muualla saatuja kokemuksia näiden haavoittuvien luontokohteiden ylläpidossa.

Toistaiseksi Kiina on nimennyt ja vahvistanut 46 aluetta kansainvälisesti arvokkaiksi kosteikoiksi.

Mainokset