Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , ,

Yhdysvaltain karjataloudessa suuria määriä antibiootteja syötetään eläimille rehun mukana lihantuotannon tehostamiseksi.

Yhdysvaltain karjataloudessa suuria määriä antibiootteja syötetään eläimille rehun mukana lihantuotannon tehostamiseksi.

Antibiootteja vain eläinlääkärin reseptillä tautien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn

Antibioottilääkkeiden teho useita vakavia taudinaiheuttajia vastaan on vakavasti heikentynyt tai kokonaan estynyt viime vuosina kaikkialla maailmassa. Pääasiallisena syynä bakteerien vastustuskyvyn eli resistenssin kehittymiseen on antibioottien liian runsas ja osin täysin holtitonta käyttöä. Jatkuvasti lääkkeiden kansa kosketuksissa olevat mikrobit tottuvat aikaisemmin bakteereita tuhonneisiin tehoaineisiin. Siksi lääkkeiden annostuksia on jouduttu jatkuvasti lisäämään ja annostelujaksoja tiivistämän. Lopulta bakteerien resistenssi voi kuitenkin kehittyä niin vahvaksi, ettei lääkkeillä ole enää minkäänlaista tauteja hoitavaa tai ennaltaehkäisevää tehoa. Näin on käynyt jo monelle ihmisten hoidossa elintärkeälle antibioottilääkkeelle, joita vastaan lukuista bakteerit ovat kehittäneet täydellisen vastustuskyvyn. Tunnetuin esimerkki on aikaisemmin sairaalabakteerina tunnettu mutta nyttemmin myös koko väestössä yleistynyt, pahimmillaan hengenvaarallisia verenmyrkytyksiä aiheuttavan Staphylococcus aureus -bakteerin muoto, johon tehokkaimmatkaan antibiootit kuten metisilliini eivät enää tehoa. MRSA (metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus) on tätä nykyä suuri ongelma myös eläinkunnassa, ja ihmisiin tuo pelätty bakteerimuoto onkin päässyt tarttumaan nautakarjasta.

Karja on tosin saanut aikanaan S. aureus -bakteerin ihmisillä, ja tuotantoeläimissä mikrobi on kehittänyt vastustuskyvyn lääkkeitä vastaan. Yksi suurimmista syyllisistä resistenssin kehittymiseen löytyy Yhdysvalloista, sillä amerikkalaisilla karjatiloilla on annetaan terveille eläimille rehun ja juomaveden mukana suuria antibioottimääriä karjan kasvunopeuden sekä lihantuotannon lisäämiseksi. Euroopassa tällaista lihantuotantotapaa ei käytetä, ja esimerkiksi EU on kieltänyt antibioottien käytön muissa kuin lääkärin määräämissä tautien hoito- tai ennaltaehkäisytapauksissa. Vuosikausien painostuksen ja virkamiesvalmistelun jälkeen Yhdysvaltain Elintarvike- ja lääkevirasto (Food and Drug Administration; FDA) on viimein antanut ohjeen, jolla tuotantoeläinten antibioottien käyttöä pyritään rajoittamaan.

FDA:n 11.12.2013 julkistamien uusien ohjeiden mukaan lääketehtaiden on poistettava antibioottilääkkeiden pakkausmerkinnöistä kasvun lisäämiseen tai rehun hyväksikäytön tehostumiseen viittaavat käyttökohteet. Jatkossa eläimille tarkoitetuissa antibiooteissa tulee käyttökohteiksi mainita vain eläinlääkärin diagnoosiin perustuvat ja lääkärin määräämät tautien hoito- ja ennaltaehkäisyn tapaukset. Lisäksi sairauksien hoidossa käytettäviä antibiootteja ei saisi jatkossa myydä enää niin kutsuttuina käsikauppavalmisteina, vaan kaikki kuluttajille myytävät lääkkeet olisivat lääkärin reseptillä määräämiä. Päätös on kuitenkin toistaiseksi – kuluttaja- ja eläinsuojelutahojen pettymykseksi – ainoastaan vapaaehtoinen suositus.

Eläimille tarkoitettuja antibiootteja tuottavien lääketehtaiden tulisi ilmoittaa FDA:lle kolmen kuukauden kuluessa siitä, suostuvatko valmistajat muuttamaan käytäntöjään. Siirtymäaikaa saattaa pakkausmerkinnät ja käytännöt uuden normin mukaisiksi olisi kolme vuotta (http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm378100.htm

Lääkkeiden käytön ja valvonnan tehostamiseen on todella tarvetta. Uusimpien arvioiden mukaan peräti 70 prosenttia Yhdysvalloissa käytettävistä antibioottilääkkeistä syötetään karjatilojen tuotantoeläimille – valtaosin terveille, ja vain kasvua lisäämään.

Aiheesta enemmän muualla Tiedebasaarissa:

Yhdysvallat kieltää osan maatilojen turhasta, ei-lääkinnällisestä antibioottien käytöstä. Tiedebasaari 10.4.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/04/10

Vaarallinen MRSA-”sairaalabakteeri” kehittyi karjassa, joka sai tuolloin vielä antibiooteilla hoidettavissa olevan bakteerimuodon ihmiseltä; Tiedebasaari 23.2.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/02/23

Bakteerien antibioottiresistenssi säilyy vuosia lääkeainealtistuksen jälkeenkin; Tiedebasaari 7.3.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/03/07

Mainokset