Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lokit viihtyvät samoilla rannoilla kuin ihmiset, ja valitettavasti lintujen läsnäolo voi aiheuttaa sairastumisriskejä.

Lokit viihtyvät samoilla rannoilla kuin ihmiset, ja valitettavasti linnut likaavat vesiä tauteja aiheuttavilla, patogeenisilla bakteereilla.

Varsinkin talousvesien ottopaikoilla, uimarannoilla ja taajamien lähivesissä seurataan tarkoin vesien bakteeripitoisuuksia yleisen hygieniatason ja sairastumisriskin arvioimiseksi. Jos ongelmallisia mikrobimääriä vesistä löytyy, löytyy yleensä myös syyllinen veden saastuttamiseen. Ja tuo syyllinen on useimmiten ihminen, joko käsittelemättömien tai puhdistettujen jätevesipäästöjen tai karjatalouden jätösten hallitsemattoman käsittelyn takia. Mutta tauteja aiheuttavia eli patogeenisia bakteereja tulee vesistöihin myös luonnollisista lähteistä. Lintujen osuus rantavesien bakteeripitoisuuksista voi nousta yllättävän korkeaksi – ja jopa moninkertaiseksi ihmisperäisiin bakteereihin verrattuna.

Portugalilaisen Aveiron yliopiston Biologian laitoksen tutkijan Isabel S. Henriquesin johdolla Science of the Total Environment -tiedelehden 2014 numerossa julkaistavassa tutkimuksessa selvitettiin Portugalin länsirannikolla, Atlantin valtameressä sijaitsevan Berlengan saaren uimarantojen vesien bakteeripitoisuuksia ja ennen kaikkea vedestä löydettyjen bakteerien alkuperää. Mahdollisesti tauteja aiheuttavien mikrobien, etenkin ruokamyrkytyksiä aiheuttavan Escherichia coli -bakteerin (E.coli) alkuperä selvitettiin tarkalla, molekyylibiologiassa paljon käytetyllä PCR- (polymeraasiketjureakrio) analytiikkaan perustuvalla ”geneettisellä sormenjälkikartoituksella”. Menetelmällä voidaan määrittää ja varmistaa bakteerin ympäristöön jättänyt lämminverinen eläin (ihminen, lintu) lajikohtaisesti. Luontaiset lähteet osoittautuivat yllättävän merkittäviksi.

Tutkimuksen ensi vaiheessa analysoitiin tunnetuista lähteistä kerättyjä E. coli -näytteitä. ”Geneettinen sormenjälki” selvitettiin 169 ihmisten jätevesistä tulleesta näytteestä, 423 lokkilintujen jätöksistä kerätystä näytteestä ja 334 Berlengan saaren rantavesistä kerätystä näytteestä. Neljä viidesosaa tutkituista bakteerinäytteistä pystyttiin erottelemaan ja luokittelemaan vain tietystä lähteestä peräisin oleviksi ja siten saastutuslähteen indikaattoreiksi.

Linnut osoittautuivat lähes kolme kertaa ihmistä pahemmiksi uimaveden likaajiksi. Atlantin valtameren vedestä, läheltä rantaa kerätyissä vesinäytteissä tavatuista E. coli -bakteereita keskimäärin 29.3 prosenttia osoittautui lokkilintujen ulosteista veteen tulleiksi, kun ihmisten jätevesistä rantavesiin joutuneiden kolibakteerien osuus oli keskimäärin 10.8 prosenttia (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969713011133

Mainokset