Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , ,

Kotka ei välttämättä näe suurtakaan tuulivoimalaa, ja vaikka näkisikin, roottorien aiheuttama pyörteinen ilmavirtaus voi vetää linnun myllyn lapojen survottavaksi.

Kotka ei välttämättä näe suurtakaan tuulivoimalaa, ja vaikka näkisikin, roottorien aiheuttama pyörteinen ilmavirtaus voi vetää linnun myllyn lapojen survottavaksi.

Yhdysvaltain Wyomingin osavaltiossa toimivien kahden tuulivoimalan roottoreihin on menehtynyt kolmen viimeisimmän vuoden aikana ainakin 14 maakotkaa (Aquila chrysaetos) , ja näiden rauhoitettujen petolintujen menetykset koituvat voimaloiden omistajalle kalliiksi. Duke Energy Renewables -energiayhtiö myöntää syyllisyytensä ja sitoutuu maksmaan miljoonan dollarin eli noin 750 000 euron sakot. Korvaukset määrättiin Yhdysvaltain muuttolintujen suojelua säätelevän lain (Migratory Bird Treaty Act) nojalla. Sakkorahat yhteiskunta käyttää edistämään eläinsuojelua ja kosteikkoekosystemien hoitoa. Tapaus on ensimmäinen, jossa liittovaltion viranomaiset ja oikeuslaitos tuomitsevat tuulivoimayhtiön lintutuhojen perusteella.

Wyomingilainen tuulivoimalakaksikko ei ole suinkaan ainutlaatuinen tapaus linnuston ja sähköntuotannon eturistiriidoissa. Aikaisemmin vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan tuulivoimaloiden roottoreihin on menehtynyt kymmenessä Yhdysvaltain osavaltiossa ainakin 67 maakotkaa vuoden 2008 jälkeen.

Kotkat ajautuvat tuulivoimaloiden roottoreihin kaarrellessaan maassa olevaa saalista tähystellen, jolloin keskittyminen edessä olevaan vaaraan häiriytyy. Toinen selitys lintujen ajautumiseen kohtalokkkaaseen kontaktiin on pyörremyrskyn kaltainen ilmavirtaus, jonka vinhasti pyörivät roottorit saavat aikaan.

Ongelma myönnetään, ja voimayhtiö on lupautunut yhdessä Yhdysvaltain riistansuojeluviranomaisten (US Fish and Wildlife Service) kanssa kehittämään menetelmiä, joilla lintujen törmäyksiä voitaisiin estää. Yhtenä keinona on tutkavalvonta. Havaintojen perusteella voimalat voitaisiin pysäyttää esimerkiksi muuttoaikoina, jolloin paljon suuria petolintuja lähestyy tuulivoimalapuistoja (http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-25058346

Muualla Tiedebasaarissa:

Tuulivoimalat ovat linnuille vaarallisempia rakennusvaiheen kuin jatkuvan toiminnan aikana. Tiedebasaari 4.8.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/08/04

Muuttavat hanhiparvet osaavat välttää Britannian rannikkovesille rakennettuja uusia tuulivoimalapuistoja. Tiedebasaari 16.8.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/08/16

Tunturialueen tuulivoimapuistot eivät häiritse poroja. Tiedebasaari 30.5.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/05/30

Mainokset