Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , ,

Siivousalan ammatit ja työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia, mutta yhteistä näille on työperäisen astman ilmaantumisriski aikuisiässä. Brittitutkimuksessa osoitettiin ammattiastman riski neljässä erilaisessa siivousalan ammatissa toimivilla sekä kolmessa muussa siivouskemikaalien kanssa tekemisissä olevalla ammattiryhmällä.

Siivousalan ammatit ja työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia, mutta yhteistä näille on työperäisen astman ilmaantumisriski aikuisiässä. Brittitutkimuksessa osoitettiin huomattavasti kohonnut ammattiastman riski neljässä erilaisessa siivousalan ammatissa toimivilla sekä kolmessa muussa siivouskemikaalien kanssa tekemisissä olevalla ammattiryhmällä.

Siivoustyön ja siivouskemikaalien osuus korostetun suuri

Noin joka kuudes aikuisiässä havaittu astma liittyy työperäiseen altistukseen, ja sairastumisriski koskettaa huomattavasti oletettua laajempaa ammattiryhmää. Laajassa brittiselvityksessä aikuisiässä puhjennut astma voitiin liittää kaikkiaan 18 erilaiseen työ- tai ammattinimikkeeseen. Ehkä suurin yllätys oli siivousalan ammatteihin ja tehtäviin liittyvien tapausten yleisyys.

Lontoossa toimivan Imperial College -yliopiston National Heart and Lung Institute -tutkimuslaitoksen tutkijan Rebecca Elisabeth Ghoshin johdolla Thorax-tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa oli mukana lähes 9 500 selvityshetkellä 42-vuotiasta henkilöä. Selvityksen tuloksista jätettiin pois henkilöt, joilla astma oli ilmaantunut jo lapsuusvuosina. Aikuisässä puhjennutta astmaa seurantajoukossa sairasti yhdeksän prosenttia tutkituista. Työperäiseksi astman ilmaantuminen voitiin osoittaa keskimäärin joka kuudennella sairastuneella. Työperäinen altistus osoittautui siten huomattavasti yleisemmäksi aikuisiän astman aiheuttajaksi kuin paljon tutkittu ja aivan oikeutetusti syylliseksi leimattu tupakointi. Tupakoinnin osuus aikuisiässä puhjenneista astmatapauksista on yksi tapaus yhdeksästä (http://thorax.bmj.com/content/68/4/365.abstract

Työperäinen, vasta aikuisiässä ilmaantuva astma on oletettua tai yleisesti tunnettua yleisempi ongelma, tutkijat toteavat. Ammattiperäistä astmaa tunnetaan toki monilta aloilta, ja altistumista ja sairauden eri muotoja on tutkittu paljon. Hyvin tunnettuja ammattiastmaa aiheuttavia aloja ovat esimerkiksi maatilatalous, leipomotyö, erilaiset tekstiilialat sekä erilaiset suoraan kemikaaleja käsittelevät tehtävät. Uudessa selvityksessä nousi aikaisempaa tietämystä korostetummin esille siivousala. Aikuisiässä ilmaantuva ammattiastma voitiin liittää neljään erilaiseen siivousalan ammattiin, ja lisäksi samanlainen riski liittyi kolmeen muuhunkin alaan, joissa käytetään siivousalalle tyypillisiä kemikaaleja. Eri ammattiryhmien vertailussa siivous- ja desinfiointitehtäviin liittyvien ammattien kohdalla aikuisiän astman ilmaantumisriski oli 1.67-kertainen verrattuna muuten vertailukelpoisiin mutta siivouskemikaaleja käyttämättömiin henkilöihin.

Työpäivän aikainen kemikaalialtistuminen vaikeuttaa hengitystä vielä seuraavana aamunakin

Siivousalalla käytetään paljon voimakkaita kemikaaleja, joiden vaaroista muun muassa atooppisten allergioiden aiheuttajana on jo paljon julkaisua tietoa. Mutta siivouskemikaalien – joihin kuuluu kymmeniä varsinaisia puhdistus- ja valkaisuaineita sekä hajusteita – yhteys astmaan on vielä varsin vähän tutkittua. Aihetta kuitenkin tutkitaan, ja konkreettisia havaintojakin on julkaistu.

Siivousalan töissä toimivien henkilöiden käyttämien kemikaalien ja henkilöiden hengitysteiden toimivuutta tutkittiin laajassa, belgialaisen Université Catholique de Louvain -yliopiston tutkijan Olivier Vandenplasin johdolla BMJ Open -tiedelehdessä 19.9.2013 julkaistussa selvityksessä. Epäilyksen alaisia voimakkaita siivouskemikaaleja käyttäneistä neljällä henkilöllä kymmenestä 39 prosentilla uloshengitysilman virtauksen havaittiin heikentyneen enemmän kuin 20 prosentilla.

Huomattavia muutoksia todettiin myös tulehdusreaktioissa keskeisen histamiini-välittäjäaineen pitoisuuksissa siivouskemikaaleja käyttävillä. Johtopäätöksenään tutkijat toteavat, että huomattavalla osalla puhdistuskemikaalien kanssa työskentelevistä ja ammattiastman oireista kärsivistä kemikaalien akuutit vaikutukset voidaan yhdistää keuhkoputken toiminnan häiriytymiseen (http://bmjopen.bmj.com/content/3/9/e003568.full?sid=e57002b3-2250-43d2-8631-f98f046a2ce2

Puhdistus- ja desinfiointikemikaalien akuutteja vaikutuksia on tutkittu Espanjassa. Barcelonassa toimivan ympäristö- ja epidemiologia-alan CREAL-tutkimuslaitoksen tutkijan D.V. Vizcayan johdolla Occupational and Environmental Medicine -tiedelehdessä syyskuussa 2013 julkaistussa selvityksessä siivoustyötä tekevien, astmaa sarastaville henkilöt kirjasivat kahden viikon ajan kaikki työssään käyttämänsä kemikaalit, ja seurannan aikana siivoustyöntekijät mittasivat hengitysilman virtausta kolmesti joka päivä – aamulla välittömästi heräämisen jälkeen, normaalina työaikana keskipäivällä sekä illalla ennen nukkumaanmenoa. Työssä käytettävien kemikaalien lisäksi tulosten tulkinnoissa otettiin huomioon mahdollisimman monet hengitystehokkuuteen vaikuttava tekijät kuten ikä, koko, tunnetut hengitysteiden sairaudet ja lääkkeiden käyttö sekä tupakointitottumukset. Vertailuryhmässä oli muuten samankaltaisia henkilöitä, joilla ei ole normaalioloissa säännöllistä kosketusta tällaisiin kemikaaleihin.

Siivouskemikaalien käyttö heikesi hengitysteiden toimivuutta. Vuorokausina, jolloin henkilöt olivat käyttäneet tutkimuksen kohteena olleita kemikaaleja vähintään kolmesti työpäivän aikana, hengitysilman virtaus oli huomattavasti alentunut työpäivän jälkeisenä iltana.

Yksittäisistä puhdistusaineiden sisältämistä kemikaaleista hengitysilman virtausta pahiten heikentäviksi yhdisteiksi osoitettiin suolahappo sekä erilaiset liuottimet. Vuorokauden eri aikoina mitattujen hengitysilman virtausarvojen suurinta vaihtelua aiheuttaviksi osoitettiin ammoniakki, kalkinpoistoon käytettävät yhdisteet, ilmanraikasteet sekä jauhemaiset puhdistusaineet. Vielä työpäivää seuraavana aamuna hengitysilman virtausta heikentäviksi puhdistusaineiden kemikaaleiksi osoitettiin liuottimet, suolahappo, pesujauheet sekä rasvanpoistoon käytettävät yhdisteet http://oem.bmj.com/content/70/Suppl_1/A89.1.abstract

Muualla Tiedebasaarissa:

Astmaa sairastavilla on suurella todennäköisyydellä myös allergioita. Tiedebasaari 3.4.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/04/03

Mainokset