Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Eläinten oikeuksien puolustajat tahtovat estää norsujen ja muiden villieläinten esiintymiset sirkuksisa. Intiassa norsujen käyttökielto etenee, ja vastaava hanke on vireillä muun muassa Los Angelesissa Yhdysvalloissa.

Eläinten oikeuksien puolustajat tahtovat estää norsujen ja muiden villieläinten esiintymiset sirkuksissa. Intiassa norsujen käyttökielto etenee, ja vastaava hanke on vireillä muun muassa Los Angelesissa Yhdysvalloissa.

Eksoottiset eläimet ovat olleet perinteisesti yksi sirkusten ja tivolien suurista vetonauloista – aikaisemmin pelkällä läsnäolollaan ja nykyisin yhä enemmän erilaisten temppujen tekijöinä. Mutta mitä enemmän eläimiä pidetään luonnottomissa olosuhteissa ihmisen palveluksessa, sitä vähemmän nämä voivat toteuttaa luonnollista, lajityypillistä käyttäytymistä ja elämäntapaa. Paljon on keskusteltu eläintarhojen oikeutuksesta pitää eläimiä vangittuina, mutta tarhoilla on tukeaan ainakin yksi kiistaton ja hyväksyttävä motiivi, uhanalaisten tai muuten harvinaisten lajien turvaaminen. Näytösluontoisesti sirkuksissa ja vastaavissa esiintyville eläimille tällaista vangitsemis- ja hyväksikäyttöperustetta on vaikeampi – lähes mahdoton – perustella, ja niinpä eri puolilla maailmaa on vaadittu sirkuseläinten käytön ja ylläpidon kieltoja. Joitakin kieltoja on jo saatettu voimaankin. Uusimpana hankkeena tällä rintamalla on Intian ympäristö- ja metsäministeriön alaisen, eläinten hyvinvointia valvovan viranomaisen (Animal Welfare Board of India; AWBI) päätös lopettaa norsujen rekisteröinti ja hyväksyminen sirkusten esiintyjiksi.

Kansainvälisesti tunnetun ja laajalti toimivan PETA-järjestön (People for the Ethical Treatment of Animals) sekä eläinten hyvinvointia puolustavan Animal Rahat -järjestön valmisteleman lausunnon taustalla on ministeriön alaisen asiantuntijaelimen tilaama selvityspyyntö. Norsujen sirkuskieltoa suosittelevaa lausuntoa valtakunnallisten järjestöjen edustajat ja asiantuntijat ovat valmistelleet yhdeksän kuukauden ajan.  Selvitystyön aikana tutkijat vahvistivat useita tapauksia, joissa eläimiä kohdeltiin julmasti sirkuksissa. Norsujen esiintymiskieltoa voi perustella myös jo olemassa olevan intialaisen lainsäädännön nojalla. Nykyiset sirkusesitykset rikkovat PETA:n ja Animal Rahat -järjestön mukaan ainakin vuonna 1960 voimaan tullutta eläimille kärsimystä aiheuttavaa toimintaa kieltävää lakia ja ovat myös vuonna 1972 voimaan tulleen esiintyvien eläinten hyvinvointia säätelevän lain ja luonnonsuojelulain vastaisia.

Intian eläinsuojelusta vastaava viranomainen on asettunut kannattamaan norsujen käytön kieltämistä sirkusesityksissä. Samalla kielletään loukkaantuneiden, sairaiden ja vanhuuden takia heikkokuntoisten eläinten käyttö esityksissä. Kiellon rikkojat saatetaan oikeudelliseen vastuuseen. Kielto on kuitenkin vasta lausunto- ja ehdotusvaiheessa, ja seuraavaksi ehdotus menee Intiassa sirkustoimintaa valvovan valtiollisen viranomaisen (Central Zoo Authority) käsittelyyn (http://www.animalrahat.com/india-stop-elephant-use-circuses

Intialla on jo kokemusta luonnonvaraisten eläinten esiintymisrajoituksista, sillä delfiinien ja muiden valaansukuisten vesieläinten käyttö vesipuistoissa ja delfinaarioissa kiellettiin alkuvuonna 2013.

Suomessa villieläinten viihdekäyttö sirkuksissa ja vastaavissa on lailla kielletty (http://www.animalia.fi/animalia-toimii/toimintakohteet/muut-el%C3%A4insuojelukysymykset/el%C3%A4inten-viihdek%C3%A4ytt%C3%B6

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Intia kieltää delfinaariot. Tiedebasaari 24.5.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/05/24

Englanti kieltää villieläinten pidon kiertävissä sirkuksissa. Tiedebasaari 18.4.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/04/18

Mainokset