Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Jo vuosia jatkunut metsien hävitystahdin hidastuminen kääntyi talouden vahvistuessa ja etenkin laidunmaiden tarpeen kasvaessa

Tehostunut valvontakaan ei ole pystynyt pitämään Amazonian hävitystä kurissa.

Tehostunut valvontakaan ei ole pystynyt pitämään Amazonian hävitystä kurissa.

Maailman laajimman ja biologisesti lajirikkaimman metsäalueen, Amazonian sademetsävyöhykkeen suojelu on yksi kansainvälisen ympäristö- ja ilmastopolitiikan keskeisimmistä tavoitteista. Sekä Amazoniaa hallitsevat valtiot että koko kansainvälinen yhteisö ovat ponnistelleet etenkin laittomien hakkuiden rajoittamiseksi ja estämiseksi, ja jo vuodesta 2008 lähtien alueen metsien hävitystahti on tasaisesti hidastunut. Mutta uusimman seurantavuoden – elokuusta 2012 heinäkuun 2013 loppuun – Brasilian hallituksen johdolla tehdyissä satelliittikartoituksissa osoitettiin hakkuiden lisääntyneen lähes kolmanneksella verrattuna vuotta aikaisempaan seurantajaksoon.

Satelliittihavaintojen mukaan vuoden aikana Amazonia sademetsiä hakattiin 5 843 neliökilometrin alueilta. Hakkuut ovat pääosin pienialaisia ja eri puolilla valtavaa sademetsää sijaitsevia kohteita. Hakkuiden kokonaispinta-ala oli noin 28 prosenttia suurempi kuin tätä edeltäneellä 12 kuukauden seurantajaksolla. Hajanaisuuden takia hakkuita on erittäin vaikea päästä suoraan maastossa havaitsemaan, saatikka estämään, vaikka Brasilia onkin lisännyt paikallistason kenttävalvontaa viime vuosina.

Uusimmat viralliset hakkuuseurannan luvut julkistettiin 14.11.2013. Hakkuiden lisääntyminen on ei-toivottu ja sekä paikalliselle luonnolle että esimerkiksi maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen hillitsemiselle erittäin vahingollista. Varsinkin ympäristöjärjestöt syyttivät tuoreeltaan Brasilian hallitusta siitä, ettei hakkuita saada kuriin. Maan ympäristöministeri Isabella Teixeira kuitenkin puolustautuu toteamalla valtion metsäpolitiikan olevan paitsi kunnianhimoista myös toimivaa. Viimeisten vuosien kehitys uusimmasta takaiskusta huolimatta on ollut positiivista, ministeri muistutti. Hallituksen ohjaaman satelliittivalvonnan ansiosta etenkin laittomat hakkuut ovat vähentyneet. Pääosin valvonnan ansioksi katsotaan, että Brasilian Amazonian hakkuut ovat vähentyneet peräti 80 prosentilla jakson 2003–2004 huippuvuosista.

Amazonian hakkuiden lisääntymisen tärkein syy lienee sekä kansainvälisen että Brasilian talouden elpyminen, jonka seurauksena sekä infrastruktuurin kuten teiden, rautateiden ja voimalaitosten rakennustoiminta että etenkin naudanlihan nopeasti lisääntyvään kysyntään vastaavan laidunmaan hankkiminen metsiä hakkaamalla ovat voimistuneet. Yksi syy hakkuiden lisääntymisen on Brasilian vielä varsin nuori metsälaki, jonka kaikkia vaikutuksia maanomistajat eivät tunne. Laki velvoittaa maanomistajia suojelemaan tietyn osuuden metsistä, mutta kuinka paljon ja millaisia metsiä on säilytettävä, on monille epäselvää. Ja kaiken hävityksen voimakkain moottori on edelleen laiton puunkorjuu, jota ei saada kuriin pelkällä lainsäädännöllä (http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/15/amazon-deforestation-increased-one-third

Amazonian sademetsistä muualla Tiedebasaarissa:

Brasilia lisää voimakkaasti Amazonian sademetsien valvontaa lähettämällä tarkastajia maastoon. Tiedebasaari 17.8.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/08/17

Amazonian sademetsien hakkuut Brasiliassa lisääntyneet yli kaksinkertaisiksi viimeisen vuoden kuluessa. Tiedebasaari 14.8.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/08/14

Brasilian supermarketit kieltäytyvät myymästä Amazonian alueella tuotettua lihaa. Tiedebasaari 2.4.2013 ; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/04/02

Brasilia teettää kattavan selvityksen Amazonian sademetsien luonnosta ja ihmisistä. Tiedebasaari 28.1.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/01/28

Amazonian sademetsien hakkuut Brasiliassa selvästi vähentyneet. Tiedebasaari 25.8.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/08/25

Mainokset