Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , ,

Suojeluun olisi tarvittu 3 600 miljoonaa dollaria, apua luvattiin 13 miljoonaa

Yasunín kansallispuisto on paitsi Ecuadorin ja Amazonian, myös koko maapallon luonnon  monimuotoisimpia alueita.

Yasunín kansallispuisto on paitsi Ecuadorin ja Amazonian, myös koko maapallon luonnon monimuotoisimpia alueita.

Maailman suurimman ja lajirikkaimman sademetsävyöhykkeen Amazonian alue levittäytyy useiden valtioiden alueille, ja siksi yhtenäistä käytäntöä luonnon rikkauksien hyväksikäytössä ja suojelussa ei ole. Koko maapallon elollisen luonnon – ihmiset mukaan lukien – hyvinvoinnille elintärkeitä sademetsiä on pyritty turvaamaan kansainvälisin sopimuksin. Useiden valtioiden hyväksymän ohjelman mukaan rikkaat valtiot – etenkin läntiset teollisuusmaat – myöntävät sademetsävaltioille taloudellista tukea, jos nämä pidättäytyvät Amazonian hakkuista. Tällainen aloite on kohdistettu myös piskuiselle Ecuadorille, jonka presidentti Rafael Correa on henkilökohtaisestikin ajanut Amazonian suojelua ja vastustanut maan suurimpien ja rikkaimpien öljykenttien porausten aloitusta.

Ecuadorin maankamarassa piilevistä öljyvaroista valtaosa sijaitsee maan keskiosissa, Amazonian sademetsiin kuuluvalla ja YK:n luonnonkohteiden ohjelmaan (biosfäärin suojeluohjelmaan) vuonna 1989 sisällytetyllä Yasunín kansallispuistoalueella. Maan parlamentti päätti kuitenkin lokakuun 2013 alussa sallia öljynporausten käynnistämisen, koska ulkomaista rahallista apua ei ole luvattu kuin murto-osa Ecuadorin esittämästä, metsäalueen suojelun turvaavasta summasta.

Presidentti Correa esitti arvokkaan sademetsäalueen turvaamiseksi kansainvälistä rahoitusta jo vuonna 2007. Correa korosti kansainvälisen avun tärkeyttä: Yasuní on yksi paitsi Amazonian, myös koko maapallon lajistollisesti rikkaimmista alueista, ja valtavien öljyvarojen jättäminen maan uumeniin olisi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa erittäin järkevä päätös, johon muidenkin kuin Ecuadorin tulisi osallistua. Esitykseen suhtauduttiin periaatetasolla myönteisesti, mutta pelkkä sympatia ei riitä, eikä Ecuadorin esittämästä 3.6 miljardin dollarin tavoitteesta saatu lupauksia kuin murto-osalle.

Rikkaat valtiot ovat sitoutuneet kehittyvien maiden ilmasto- ja luontopolitiikan turvaamiseen 100 miljardilla dollarilla joka vuosi

Espanjan valtio lupasi hankkeelle pari miljoonaa dollaria, ja lisäksi koko hankkeeseen nähden pieniä avustuksia lupasivat Andien alueen kehityspankki, ja Amerikkalainen kehityspankki sekä eräät YK-järjestöt, mutta rahoitusavun kokonaissumma jäi 13 miljoonaan dollariin. Ja kosta öljynporauksesta luopumiseen olisi tarvittu 3 600 miljoonaa, Ecuadorin parlamentti myönsi öljy-yhtiöille porausten käynnistysluvat kahdelle kansallispuiston reunaosissa sijaitsevalle alueelle. Päätökseen on kyllä sisällytetty ehtoja, jotka rajoittavat öljyntuotannon ympäristöhaittoja sekä kaikenlaisia kontakteja sademetsäalueen alkuperäisväestöön, mutta ainakaan luonnonsuojelijoita tällaiset paperille kirjatut esteet eivät vakuuta.

Alkuperäisen suojeluidean esittäjä presidentti Correa totesi parlamentaarisen päätöksen jälkeen, ettei Ecuadorilla ole varaa jättää hyödyntämättä 22 miljardin dollarin arvoisiksi arvioituja öljyvarojaan. Presidentti lupaa, että öljytuloilla parannetaan maan köyhimpien kansalaisten elinoloja. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta kansalaiset ovat laajalti öljyntuotantoa vastaan, ja kansallispuiston porauslupien vastustajat ovat keränneet 680 000 nimen adressin vaatimaan kansanäänestystä asiasta. Kansainvälisen – osin luvatun mutta toteutumatta jääneen – rahallisen tuen kariuduttua presidentti Correa on rauhoitellut huolestuneita ecuadorilaisia toteamalla, että öljyntuotanto koskettaa vain 0.1 prosenttia Yasunín alueen sademetsien pinta-alasta.

Ecuador on kansainvälisen öljyntuottajamaiden järjestön (OPEC) pienin jäsenmaa, jonka öljyntuotannon kehitys on pysähtynyt vuoden 2010 tasolle, eikä uusia investointeja ole tehty vuosikausiin. Parlamentaarisen luvan kohteina olevien kahden öljykentän hyödyntämisestä huolehtii kansallinen Petroamazonas-yhtiö. Näillä kansallispuistoon kuuluvilla kentillä on arviolta 800 miljoonaa tynnyriä (barrelia) öljyä, ja yhtiön tavoitteena on tuottaa alueelta öljyä 225 000 barrelin päivävauhdilla. Tätä nykyä Ecuador tuottaa öljyä noin 540 000 barrelia vuorokaudessa  (http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-23722204

Ecuadorin Yasuní-päätös osoittaa, kuinka suuri kuilu lupausten ja todellisuuden välillä ympäristöasioissa on edelleen. Vuonna 2009 YK-johtoisissa ilmastopoliittisissa neuvotteluissa kansainvälinen yhteisö sitoutui siihen, että rikkaat valtiot tukevat kehittyvien maiden hankkeita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävissä toimissa 100 miljardin vuosittaisella rahoitusavulla vuoteen 2020 mennessä. Toistaiseksi tällaiseen rahastoon ei ole saatu edes kunnollista alkupääomaa, konkreettisista tukitoimista puhumattakaan.

Mainokset