Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Alkuperäinen punaorava on joutunut väistymään voimakkaamman tulokkaan tieltä jo ainakin Brittein saarilla ja Italiassa

Harmaaorava on punaoravaa suurempi ja voimakkaampi, ja luonnossa menestyksekkäämpi  tulokas hävittää eurooppalaisen luonnon alkuperäisen edustajan.

Harmaaorava on punaoravaa suurempi ja voimakkaampi, ja luonnossa menestyksekkäämpi tulokas hävittää eurooppalaisen luonnon alkuperäisen edustajan.

Euroopan väestö harmaantuu nopeasti ja huolestuttavasti. Eikä kyse ole enää vain ihmisten ikääntymisestä. Luonnonvarainen, Suomenkin luontoa vilkkaalla elämäntavallaan elävöittävä punaorava (Sciurus vulgaris) joutuu väistymään, kun alun perin pohjoisamerikkalainen harmaaorava (Sciurus carolinensis) on tullut – ja näköjään jäädäkseen – ihmisen mukana Eurooppaan. Tulokas on syrjäyttänyt alkuperäisen punaoravan laajoilta alueilta etenkin Brittein saarilla, mutta ihmisen mukana harmaaoravia on kulkeutunut muuallekin. Uusimpana tietona muukalaisen ei-toivotusta menestyksestä on Italian oravakantojen vuosikymmeniä jatkunut seuranta, joka osoittaa alkuperäisen oravan olevan pulassa.

Torinon yliopiston Maatalous-, metsä- ja ravintotieteiden laitoksen tutkijan Sandro Bertolinon johdolla Biological Invasions -tiedelehden verkkopainoksessa kesäkuussa 2013 ennakkoon julkaistussa seurantatutkimuksessa selvitettiin harmaaoravan saapumisen jälkeistä etenemistä, esiintymisalueen laajuutta sekä alkuperäisen punaoravan kohtaloa tulokkaan saavuttua. Tulokset ovat alkuperäiselle oravalajille murheellisia.

Italian koillisosassa sijaitsevan Piemonten alueen oravakantoja seurattiin 2 x 2 neliökilometrin suuruisia tutkimusalueita tarkkailemalla 1970-luvulta lähtien – jolloin harmaaorava oli juuri kotiutunut Italiaan ja pysyi vielä saapumisalueellaan. Seurannan alussa punaoravat olivat yleisiä kaikilla seuratuilla metsäalueilla. Vuoteen 1990 mennessä harmaaoravan levinneisyysalue oli laajentunut jo 220 neliökilometriin, ja kuluneen parinkymmenen vuoden aikana alkuperäinen punaorava oli kadonnut kaikkiaan 33 tutkimusruudun alueilta tulokkaan uuden esiintymisalueen sisällä. Ja tämän jälkeen muukalaisen levittäytymistahti vain kiihtyi. Seuraavien 20 vuoden kuluessa – vuoteen 2010 mennessä harmaaoravan esiintymisalue oli laajentunut jo 2 116 neliökilometriin, ja vastaavasti tällä alueella punaorava oli kadonnut täysin kaikkiaan 88 seurantaruudun alueilta. Jaksolla 1970–2010 harmaaorava syrjäytti alkuperäisen punaoravan – joka hävisi näiltä alueilta kokonaan voimakkaamman kilpailijan tieltä – kaikkiaan 62 prosentista seurannan kohteina olleista tutkimusalueista, yhteensä lähes 1 700 neliökilometrin alueilta.

Meille tuttu punaorava on Suomessa vielä voimissaan, mutta ainakin Brittein saarilla ja Pohjois-Italiassa laji on ahdingossa amerikkalaisen muukalaisen takia.

Meille tuttu punaorava on Suomessa vielä voimissaan, mutta ainakin Brittein saarilla ja Pohjois-Italiassa laji on ahdingossa amerikkalaisen muukalaisen takia.

Harmaaoravan levittäytyminen oli suhteellisen verkkaista ensimmäisten 20 vuoden kuluessa Italiaan saapumisen jälkeen, mutta tämän jälkeen tulokkaan valloitustahti – ja samalla alkuperäiselle oravalle tuhoisa kehitys – on kiihtynyt. Italiassa tulokkaan leviäminen ja haitat alkuperäiselle oravakannalle on kuitenkin ainakin toistaiseksi ollut hieman hitaampaa kuin jo vuosikymmeniä sitten alkanut kehitys Brittein saarilla. Muukalaisoravan saapuminen on joka tapauksessa niin suuri uhka eurooppalaiselle luonnolle, että muun muassa Euroopan unionin Life-ohjelmaan kuuluvin vientirajoituksin ja muin toimenpitein pyritään estämään harmaaoravan levittäytymistä muihin maihin.

Mainokset