Avainsanat

, , , , , , , , ,

Alkoholin suurkulutus on yksi varmimmista teistä ennenaikaiseen kuolemaan.

Alkoholin suurkulutus on yksi varmimmista teistä ennenaikaiseen kuolemaan.

Alkoholin suurkuluttajien sairastumis- ja kuolleisuustilastot tiedetään synkiksi, mutta todellisuudessa alkoholiriippuvuus ja väärinkäyttö ovat yleisesti oletettua vaarallisempiakin. Aikaisemmin alan tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistujen tutkimuksien yhteenvetotutkimuksessa eli meta-analyysissä oli mukana kaikkiaan 81 eri puolilla maailmaa julkaistua tutkimusta alkoholin ongelmakäytön ja kuolleisuuden suhteista. Ongelmakäyttöön kuuluvat alkoholiriippuvuus sekä riskikulutuksen rajana pidettyjen määrien ylittäminen joko erittäin suurina kerta-annoksina tai jatkuvana juomisena. Selvityksessä olleissa tutkimuksissa oli mukana kaikkiaan 853 722 alkoholiongelmaisiksi (riippuvaisiksi tai liikakuluttajiksi) todettua, ja näistä henkilöistä oli seuranta-aikojen kuluessa kuollut 221 683 henkilöä. Naisilla alkoholin suurkulutuksen tai riippuvuuteen johtaneen jatkuvan kulutuksen aiheuttama kuolemisen riski oli huomattavasti suurempi kuin miehillä.

Michael Roerecken ja Jürgen Rehmin toteuttamassa, Addiction-tiedelehden syyskuun 2013 numerossa julkaistussa tutkimuksessa alkoholiriippuvaisiksi tai suurkuluttajiksi luokitelluilla miehillä kuolleisuus seuranta-aikana oli 3.38 kertaa suurempi kuin muilla, samanikäisillä henkilöillä, joilla ei ollut tällaisia alkoholikytkentöjä. Naisilla alkoholisairauksien aiheuttama lisääntynyt kuoleman riski oli paljon suurempi, keskimäärin 4.56-kertainen.

Väestötasolla alkoholin suurkulutuksen tai alkoholiriippuvuuden aiheuttama kuoleman riski oli miehillä kaksi kertaa suurempi kuin niillä muuten vertailukelpoisilla henkilöillä, joilla ei ollut kytköksiä alkoholiongelmiin. Naisilta ei vastaavaa väestötason tilastoa olut käytettävissä.

Alkoholiin liittyvän kuolemisen riskin kasvu oli vahvasti sidoksissa myös henkilöiden ikään: Ja äkkipäätä ajatellen kytkösten suunta oli ehkä yllättävä. Alle 40-vuotiailla suhteellinen kuolemisen riski oli paljon suurempi kuin varttuneemmilla. Tässä korkeintaan 40-vuotiaiden ryhmässä alkoholiongelmaisiksi luokitelluilla miehillä kuolemisen riski oli 9-kertainen ja saman ikäisillä naisilla vastaavasti 13-kertainen. Eivät ikääntyneetkään silti riskittä voi juopotella. Yli 60-vuotiailla alkoholisairauksiin liitetyillä henkilöillä kuolemisen riski oli vähintään kaksinkertainen verrattuna saman ikäisiin, joilla ei ole mitään ongelmia alkoholin kanssa  (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12231/abstract

Mainokset