Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Kunnostettujen kosteikkojen kasvit lisäävät hauenpoikasten määrän monituhatkertaiseksi

Hauki viihtyy matalissa, kasvillisuusrikkaissa rantavesissä,  ja ihmisen toimenpitein lajin lisäänymismahdollisuuksia voidaan olennaisesti parantaa.

Hauki viihtyy matalissa, kasvillisuusrikkaissa rantavesissä, ja ihmisen toimenpitein lajin lisääntymismahdollisuuksia voidaan olennaisesti parantaa.

Hauen keväinen kutu tapahtuu matalissa, kasvillisuuden suojaamissa rantavesissä, jollaisia ei kuitenkaan löydy kaikilta rannikoilta. Itämeren suurinta nykypäivän ongelmaa, eli veden rehevöitymistä maalta tulevan ravinnekuormituksen seurauksena, on onnistuneesti hoidettu kunnostamalla rantojen kasvillisuusrikkaita kosteikkoja. Kunnostustyössä pääpaino on vesien laadun turvaamisessa, mutta näillä yhteisöillä on suuri merkitys myös kalantuotannolle.

Ruotsin Kalmarissa toimivan Linnaeus-yliopiston Luonnontieteen osaston Jonas Nilssonin johdolla Hydrobiologia-tiedelehdessä elokuussa 2013 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin matalissa vesissä kutevan hauen (Esox lucius) poikastuottoa kolmella rantavyöhykkeellä, Ruotsin kaakkoisrannikolla vesiensuojelun tavoitteita varten kunnostetulla kosteikkoalueella.

Matalavetisten rantakosteikkojen kasvillisuudella on keskeisen suuri merkitys hauen lisääntymispanokseen Itämeren rannikolla. Ruotsalaistutkimuksessa rantakasvillisuuden vallassa olleilla, kunnostetuilla kosteikoilla on kunnostuksen jälkeen satoja tuhansia hauen poikasia tutkittua pinta-alaa kohti, kun ennen kunnostusta samalla alueella oli tavattu vain muutamia tuhansia hauen poikasia. Kasvittomilla tai vähän kasveja käsittävillä mutta muuten vertailukelpoisilla kosteikoilla ei havaittu vastaavaa hauenpoikasten tuoton lisääntymistä.

Kunnostetun rantakosteikon kelvollisuutta hauen kutupaikaksi on testattu – hyvällä menestyksellä – myös Yhdysvaltain Suurten järvien alueella Wisconsinissa.

Kunnostetun rantakosteikon kelvollisuutta hauen kutupaikaksi on testattu – hyvällä menestyksellä – myös Yhdysvaltain Suurten järvien alueella Wisconsinissa.

Kasvillisuuden vallassa olevilla matalille rannoille ajoittain tulviva vesi luo optimaaliset olosuhteet hauen lisääntymiselle. Tällaisissa kosteikoissa on runsaasti paitsi sopivan syvyisiä kutualustoja myös paljon ravintoa, ja lisäksi kasvillisuus tarjoaa tehokasta suojaa petoja vastaan.

Ruotsalaistutkimuksessa seurattiin rantakosteikoissa syntyneiden nuorten haukien kasvua ja liikkeitä. Kauan eivät pikkuhauet kasvirikkaassa matalassa rantakosteikossa viihdy, sillä 80–95 prosenttia poikasista siirtyi pois synnyinsijoiltaan jo ensimmäisen elinkuukautensa aikana, jolloin poikaset olivat kooltaan alle 6-senttisiä. Suojaisesta ja runsaasti ravintoa tarjoavasta kosteikosta pois lähtemisen tärkeimmiksi syiksi Nilsson ja kumppanit tulkitsevat ajoittain tulvivan rantakosteikon kuivumisvaaran, ja lisäksi hajaantuminen vähentää ahnaaksi petokalaksi tunnettavan hauen kannibalismia eli omien lajitoverien syömistä.

Mainokset