Avainsanat

, , , , , , ,

Vieraiden kielten oppi- ja sanakirjat jäävät aikaisempaa vähemmälle käytölle englantilaisissa yliopistoissa.

Vieraiden kielten oppi- ja sanakirjat jäävät aikaisempaa vähemmälle käytölle englantilaisissa yliopistoissa.

Lukukausimaksujen reilu korotus johti Britannian yliopistoissa merkittävään opiskelijamäärien alenemiseen lukuvuonna 2012–2013, mutta eri tiedekunnissa suosion lasku vaihteli suuresti. Kaikkiaan syksyllä 2012 alkaneelle lukuvuodelle alemman kandidaatin tutkinnon opintojen aloituspaikkoja oli 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Luonnontieteiden ja tekniikan opintoaloilla pudotusta oli 3 prosenttia ja humanistisilla aloilla kokonaisuutena 6 prosenttia. Mutta muiden kielten kuin englannin yliopisto-opinnoissa tapahtui suoranaisia romahduksia, raportoi Times Higher Education -lehti 8.8.2013 numerossaan.

Kaikki kielet yhteen laskien uusien kandidaattiopintojen aloittajia oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, toisin sanoen kielissä pudotus oli kaksi kerta suurempaa akuin yliopisto-opinnoissa kokonaisuutena. Mutta eri kielten välilläkin oli suuria eroa. Eniten suosiotaan menettivät saksan ja skandinaavisten kielten opintosuunnat, joissa opintonsa aloittaneiden määrä oli syksyllä 2012 peräti 31 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Ranskan, espanjan ja portugalin kielten opintoja aloitti 15 prosenttia vähemmän kuin edellissyksynä.

Ainoat tiedekunnat, joilla opiskelijoita oli aikaisempaa enemmän, olivat lääketiede ja hammaslääketiede, joissa lukuvuonna 2012–2013 opiskelunsa aloittaneita opiskelijoita oli yksi prosentti enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tarkkoja ja varmoja syitä opintojen suosion alenemiseen ei tietenkään ole, mutta yliopistojen lukukausimaksujen roima korotus liene suurin syyllinen romahdukseen. Lukuvuodelle 2012–2013 monet – jopa useimmat – yliopistot korottivat lukuvuoden pakolliset maksut 9 000 puntaan eli noin 10 400 euroon. Kaikkiaan Englannin yliopistoissa syksyllä 2012 opintiensä aloitti 4 842 alemman kandidaatin tutkintoa suorittamaan lähtenyttä opiskelijaa, kun vuotta aikaisemmin vastaava aloittaneiden määrä oi 5 508 opiskelijaa. Syynä opiskelijamäärien pudotukseen voi olla myös asenteilla, sillä hämmästyttävän moni yliopistoihin pyrkineistä ja opintonsa jo aloittaneista pitää akateemisia saavutuksia kyseenalaisina avuina tulevilla työmarkkinoilla (Britannian yliopistojen opiskelijoilla yllättävän heikko luottamus tutkinnon suorittamisen hyödyistä. Tiedebasaari 17.8.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/08/17

Mainokset