Avainsanat

, , , , , ,

Kalastus on Färsaarille ja -saarelaisille elinehto, joten EU:n langettama kauppasaarto on vakava takaisku 50 000 asukkaan yhteisölle.

Kalastus on Färsaarille ja -saarelaisille elinehto, joten EU:n langettama kauppasaarto on vakava takaisku 50 000 asukkaan yhteisölle.

Euroopan komissio asetti 20.8.2013 Tanskalle kuuluvalle, mutta unionin ulkopuolella olevalle Färsaarille ankaria sanktioita, koska pikkuinen saariyhteisö rikkoo yhteisiä kalastuskiintiöitä ja -sopimuksia. Kysymys on ennen kaikkea sillin pyynnistä, jonka pelisäännöt on vahvistettu yhteistyössä Euroopan unionin, Norjan, Islannin, Färsaarten ja Venäjän kesken. Färsaaret ilmoitti kuitenkin vuoden 2013 alussa, ettei saariryhmän saama noin viiden prosentin osuus sillin kokonaiskiintiöstä riitä kalastuksesta ja kalanviennistä täysin riippuvaiselle itsehallintoalueelle. Niinpä Färsaaret ilmoittikin nostavansa yksipuolisesti ja ilman muiden mielipiteen kysymistä sillin pyyntimääriään kolme kertaa suuremmaksi kuin Färsaarten vahvistettu kiintiö sallisi. Tällaiseen sooloiluun Euroopan unionin ei alistu.

Sillin ja makrillin sekä näistä valmistettujen tuotteiden tuonti Färsaarilta Euroopan unionin alueelle on kielletty heti, kun komission päätös on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Lainvoiman kauppasaarto saanee jo vielä elokuun 2013 kuluessa. Kalan ja kalatuotteiden tuontikiellon lisäksi EU kieltää färsaarelaisten laivojen kiinnittymisen EU-maiden satamiin muissa kuin akuuteissa hätätilanteissa. EU:n kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki totesi kauppasaarron langettamisen välttämättömäksi toimenpiteeksi, vaikka päätös on kova isku Färsaarten taloudelle ja asukkaille. ”Färsaarelaiset olisivat voineet lopettaa kestämättömän kalastuksensa, mutta he päättivät tehdä tosiin. EU ei voi tässä tilanteessa tehdä mitään muuta kuin käyttää kaikkia keinoja turvatakseen kalakantojen pitkän aikavälin kestävyyden”, Damanaki totesi päätöksestä kertoessaan.

Kauppasaarto on 50 000 asukkaan Färsaarille ankara isku, sillä itsehallintoalueen talous on jokseenkin täysin riippuvainen kalastuselinkeinosta ja kalaan perustuvasta elintarviketeollisuudesta. Kalan osuus Färsaaret taloudessa on noin kaksi kolmasosaa bruttokansantuotteesta, ja alueen viennistä kalan ja kalatuotteiden osuus on jopa 95 prosenttia. Noin puolet Färsaarten kalanviennistä on suuntautunut EU-maihin. EU:n määräämien sanktioiden merkitystä Färsaarten taloudelle ei vielä voi arvioida. Alueen pääministeri Kaj Leo Holm Johannesen totesi sanktiosta kuultuaan, että päätös on pettymys ja kivulias, ja että Färsaarten teollisuuden on nyt pakko löytää uusia keinoja.

Pohjoisen Atlantin sillinpyynnin kestävyyttä turvaamaan on asetettu kalatalouden ja -biologian asiantuntijoiden selvityksiin perustuvat maakohtaiset kiintiöt. Nykyisin voimassa olevissa, vuonna 2007 käyttöön otetuissa alueen sillinkalastuksen kiintiöissä Norjan osuus on yli 60 prosenttia, ja muista rantavaltioista Islanti saa 14.5 prosenttia, Venäjä 12 prosenttia, Euroopan unionin kiintiö on 6.5 prosenttia ja Färsaarten osuus on noin 5 prosenttia.

Mainokset