Avainsanat

, , ,

Maailman laajimman sademetsäalueen Amazonian suojeluun tähtäävä Brasilian metsälakien uudistus näyttää epäonisuenen. Vuosia jatkunut suuntaus hakkuiden vähenemisessä kääntyi uusimman tilaston mukaan jyrkkään nousuun.

Maailman laajimman sademetsäalueen Amazonian suojeluun tähtäävä Brasilian metsälakien uudistus näyttää epäonisuenen. Vuosia jatkunut suuntaus hakkuiden vähenemisessä kääntyi uusimman tilaston mukaan jyrkkään nousuun.

Brasilian hallituksen kunnianhimoinen tavoite ja vuonna 2012 uudistettu lainsäädäntö maailman laajimman ja monimuotoisimman sademetsäalueen Amazonian suojelemiseksi näyttää epäonnistuneen. Jo vuosia jatkunut kehitys laittomien ja luvallisten hakkuiden ja metsän hävityksen kitkemiseksi tai ainakin vähentämiseksi on kääntynyt viimeisimmän seurantajakson aikana pahasti päälaelleen. Hakkuiden määrä oli yli kaksinkertainen edelliseen seurantajaksoon verrattuna. Ja tahti tuntuu vain pahenevan.

Jaksolla elokuusta 2012 heinäkuuhun 2013 Brasilian Amazonian metsiä hakattiin yhtensä 1 838 neliökilometriä. Metsää hävitettiin siten yli kaksi kertaa (103 prosenttia) enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin, osoittaa riippumattoman Imazon Institute -ympäristöjärjestön 8.8.2013 julkistama raportti. Yksin kesäkuussa 2013 Brasilian Amazonian sademetsiä hakattiin 184 neliökilometrin alalta, mikä on noin viisi kertaa enemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa. Eniten sademetsiä hakattiin Brasilian pohjoisosassa sijaitsevassa Paran osavaltiossa ja jättivaltion keskisessä Mato Grosson osavaltiossa.

Hakkuutahdin kiihtymisen taustalla on vuonna 2012 uusittu lainsäädäntö, joka säätelee maanomistajien oikeuksia luonnonvarojen käyttöön. Tavoitteena olleen suojelun sijasta uudistettu laki onkin kiihdyttänyt metsien hävitystä. Laki rajoittaa metsien hakkuita yhä kasvavan karjanhoidon vaatimien laidunmaiden luomiseksi. Lakiuudistuksen perusteluissa hallitus esitti, että uusien normien ansiosta 80 prosenttia Amazonian metsäalasta jää hakkuiden ulkopuolelle. Mutta toisin on käynyt. Lain porsaanrei’iksi voidaan osoittaa säännökset, joiden mukaan jokien rantavyöhykkeitä ja ylänköjä, jotka oli aikaisemmin rajattu toiminnan ulkopuolelle, saadaan ottaa viljely- ja laidunkäyttöön.

Metsien hakkuut laidunten perustamiseksi ovat sallittuja myös pienmaanomistajille, joilla on vaikeuksia palauttaa aikaisemmin laittomasti hakattuja alueita tuotavaan käyttöön. Yli 60 prosenttia Brasilian kaikkiaan 8.5 miljoonan neliökilometrin maa-alasta on metsien vallassa, ja tästä alasta kaksi kolmasosaa on yksityisessä omistuksessa tai maiden omistusoikeudet ovat epäselviä. Uusi laki antaa siten täysin vapaat kädet luonnon hyväksikäyttöön ja suorastaan kannustaa metsien tuhoamiseen, ympäristöjärjestö tulkitsee(http://www.imazon.org.br/publications/forest-transparency/deforestation-report-sad-june-2013

Amazonian hävitystahdin kiihtyminen tunnustetaan myös virallisesti. Brasilian hallituksen julkistamien ennakkotietojen mukaan toukokuuhun 2013 ulottuneella 10 kuukauden jaksolla hakkuiden kokonaispinta-ala oli 30 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Viimeisin suuntaus Amazonian hyväksikäytössä on jyrkkä muutos metsien suojelua korostaneeseen kehitykseen ja Brasilian virallisesti hyväksymiin tavoitteisiin.

Mainokset