Avainsanat

, , , , , , , , ,

Tulehduksessa keskeisen bakteeritoksiinin läsnäolon ja vaikutuspaikan selvittäminen avain allergian hoitoon

Kissojen ja koirien kanssa eläminen tuottaa lapselle paljon iloa ja hyötyä, mutta lemmikit voivat muuttua myös painajaismaisiksi allergian aiheuttajiksi. Uusien tutkimustulosten myötä toiveet tehokkaista kissa-allegian hoito- ja ehkäisykeinoista ovat  entistä realistisemmat.

Kissojen ja koirien kanssa eläminen tuottaa lapselle paljon iloa ja hyötyä, mutta lemmikit voivat muuttua myös painajaismaisiksi allergian aiheuttajiksi. Uusien tutkimustulosten myötä toiveet tehokkaista kissa-allegian hoito- ja ehkäisykeinoista ovat entistä realistisemmat.

Kissojen ja koirien iholta vapautuvat pienet hilsehiukkaset ovat yleisiä ja vaikeasti hallittavia allergian aiheuttajia, joiden hoitoon tai oireiden ennaltaehkäisyyn ei ole helppoja ja päteviä keinoja. Syy lemmikkieläinallergioiden hoidon vaikeuteen on siinä, ettei allergiaoireiden taustalla olevien tulehdusreaktioiden synnyn ja etenemisen yksityiskohtia tunneta. Avain ainakin kissa-allergian ymmärtämisen ja toivottavasti myös hoitomuotojen kehittämiseen löytyi, kun brittitutkijat selvittivät tulehduksiin johtavan allergeenien kulkutien. Keskestä tulehduksen kehittymisessä on luonnossa yleisen, bakteerien tuottaman yhdisteen toiminta.

Cambridgen yliopiston Eläinlääketieteellisen laitoksen tutkijan Clare Bryantin johtama asiantuntijaryhmä esittää The Journal of Immunology -tiedelehdessä 15.8.2013 julkaistavassa tutkimuksessa kissa-allergian keskeisen aiheuttajan, Fel d 1 -allergeenin vaikutusmekanismista. Fel d 1 on proteiini, jota ihmisen elimistö tulkitse – biologisesti ajatellen väärin – vaaralliseksi viholliseksi, ja siksi elimistö alkaa torjua tunkeutujaa immuunipuolustuksen keinoin. Tässä torjunnassa kehittyvät tulehdus aiheuttaa allergikolle vaikeat oireet kuten ihon kutiamisen, nenän vuotamisen tai silmien tulehtumisen. Allergiaoireisiin liittyvän tulehduksen synnyssä on keskeistä elinympäristössämme yleinen, bakteerien tuottama yhdiste, lipopolysakkaridi (LPS).

Brittitutkijat osoittivat, että bakteerien tuottama LPS tehostaa kissa-allergeenin vaikutusta ihmisen elimistössä. Eikä tässä vielä kaikki. Tutkimuksessa pystyttiin myös osoittamaan tulehdusreaktioihin johtavan reaktiokeskuksen sijainti. Ihmisen elimistössä tuon polysakkaridin vaikutukset välittyvät aikaisemminkin tunnetun TLR4-reseptorin kautta. Reaktioiden etenemisessä ovat keskeisessä osassa tietyt lipidit (rasvayhdisteet). Näiden tietojen avulla voidaan pysäyttää tulehdusreaktion kehittyminen.

Koeoloissa TLR4-reseptorin toimintaa pystyttiin hillitsemään lääkkeiden avulla. Ja kun vaikutustie oli tukittu, kissan hilseen sisältävän Fel d 1 –allergeeni ei enää pystynyt aiheuttamaan tulehdusta.

Tutkijat osoittivat myös varsin paljon yhtäläisyyksiä kissa-allergiaa aiheuttavan Fel d 1 –allergeenin ja koira-allergiaa aiheuttavan Can f 6 –allergeenin välillä. Allergeeniproteiinin vaikutusmekanismien yksityiskohtien tunnistaminen on merkittävä askel kissa- ja koira-allergioiden hoitoon tehoavien lääkitysten ja muiden hoitokeinojen kehitystyössä (http://www.jimmunol.org/content/191/4/1529.abstract

Kissa- ja koira-allergioiden kehittymisessä tai kehittymättä jäämisessä tärkeän luontaisen vastustuskyvyn kehittymiseen vaikuttavat elämän ensi hetkien eläinkontaktit (Kissan ja koiran kanssa elämisen vaikutus lapsen astma- ja allergiasairauksiin vaihtelee iän, asuinolojen ja eläinlajin mukaan. Tiedebasaari 7.12.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/12/07

Allergiat eivät ole suinkaan ainoita lemmikkieläinten aiheuttamia murheita. Vuonna 2012 julkaistussa suomalaistutkimuksessa osoitettiin, että ensimmäisen elinvuoden aikana lemmikin kanssa eläneille lapsille ilmaantui myöhemmin vähemmän hengitystieoireita ja -sairauksia kuin ilman eläinkontakteja kasvaneilla ikätovereillaan (Kissa- ja koirakontaktit ensimmäisen elinvuoden aikana suojaavat lasta hengityssairauksilta. Tiedebasaari 20.7.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/07/20

Mainokset