Avainsanat

, , , , , , , , ,

Liikakilot ovat lapselle paitsi noloja myös vakava ja elinikäinen terveydellinen riski. Pitkään listaan lihomisen vaaroista on liitettävä myös astmaan sairastumisen riski.

Liikakilot ovat lapselle paitsi noloja myös vakava ja elinikäinen terveydellinen riski. Pitkään listaan lihomisen vaaroista on liitettävä myös astmaan sairastumisen riski.

Lihomisesta on tullut vakava kansanterveydellinen ongelma jo kaikkialla, ei enää vain rikkaimmissa teollisuusmaissa. Ylipaino-ongelmien vakavista seurauksista tunnetaan esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien sekä selkä- ja liikuntaelinten vaurioitumisen yleistyminen. Lihomisen tuomiin ongelmiin on liitettävä myös astman ilmaantumismahdollisuus, joka on liikakiloja keränneillä lapsilla huomattavan suuri, osoittaa tuore yhdysvaltalaistutkimus. Ikä, sukupuoli ja etninen tausta vaikuttivat astmariskin ja liikakilojen suhteeseen.

Kalifornian Pasadenassa toimivan Kaiser Permanente Southern California -tutkimuslaitoksen tutkijan Mary Helen Blackin johdolla American Journal of Epidemiology –tiedelehden verkkopainoksessa 6.8.2013 ennakkoon julkaistussa selvityksessään kehon painon ja astman esiintymisen yhteyksiä kaikkiaan 623 358 lapsella ja nuorella, joiden ikä vaihteli 6–19 vuoden välillä. Seurannassa lapset jaettiin neljän luokkaan: normaalipainoiset, ylipainoiset, lievästi liikalihavat ja vakavasti liikalihavat. Seuranta-aika kullakin osanottajalla oli yksi vuosi. Ylipaino lisää varmasti astman ilmaantumisen mahdollisuutta, ja riski on sitä suurempi, mitä enemmän liikakiloja kehossaan kantaa.

Koko aineistossa ylipainoisiksi luokitelluilla astmariski oli 16 prosenttia suurempi kuin normaalipainoisilla. Lievästi liikalihavilla (siis ryhmällä, jolla liikaliloja on hieman enemmän kuin ylipainoisilla), astmariski oli 23 prosenttia suurempi ja vastaavasti vakavasti liikalihavilla astman ilmaantumisen riski oli 37 prosenttia suurempi kuin normaalipainoisilla. Astman ilmaantumisen osoituksina olivat lasten joutuminen lääkäri- ja sairaalahoitoon sekä kortikosteroidi-lääkityksen käyttöönotto astmaoireiden hallitsemiseksi/estämiseksi.

Astmariskin lisääntyminen havaittiin tytöillä selvemmin kuin pojilla. Seurannan nuorimmilla, iältään 6–10 -vuotiailla tytöillä lievästi liikalihavien riski sairastua astmaan oli 36 prosenttia suurempi ja vastaavasti vakavasti liikalihavilla riski oli 56 prosenttia suurempi kuin normaalipainoisilla.

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) mukaan Yhdysvalloissa on tätä nykyä 7.1 miljoonaa astmaa sairastavaa lasta. Astman takia menetetään vuosittain yli 13 miljoonaa koulupäivää.

Mainokset