Avainsanat

, , , , ,

Lasten saamista sunnittelevan naisen kannattaa pitää huolta riittävästä ja monipuolisesta ravinnosta, mutta pillereinä nautittu antioksidanttikuuri tuskin parantaa hedelmöittymisen mahdollisuuksia.

Lasten saamista sunnittelevan naisen kannattaa pitää huolta riittävästä ja monipuolisesta ravinnosta, mutta pillereinä nautittu antioksidanttikuuri tuskin parantaa hedelmöittymisen mahdollisuuksia.

Monien hedelmöityshoidoissa käytettävien keinojen tehosta on vaihtelevia tietoja ja uskomuksia, mutta inhimillisesti erittäin herkkään asiaan liittyy paljon erilaisia yrityksiä – ja myös erehdyksiä. Yksi yleisesti käytettävä keino on raskauteen pyrkivän naisen ruokavaliosta huolehtiminen, ja tällä rintamalla lähes ihmelääkkeeksi nostettuihin antioksidantteihin luotetaan usein. Mutta lääketieteellisessä kirjallisuudessa julkaistujen tutkimuksien analysointi osoittaa, ettei antioksidanttipillerien nauttimisella ole vaikutusta hedelmöittymismahdollisuuksiin – ei hyvässä mutta onneksi ei pahassakaan.

Uusiseelantilaisen Auclandin yliopiston tutkijan Marian G. Showellin johdolla The Cochrane Library – julkaisusarjan verkkopainoksessa 5.8.2013 ilmestyneessä aikaisemmin julkaistujen tutkimuksien meta-analyysissä oli mukana 28 eri puolilla maailman toteutettua seurantaa antioksidanttien lisien nauttimisen ja raskaaksi tulemisen todennäköisyyksien suhteista. Mukana noissa selvityksissä oli ollut 3 548 naista, jotka olivat hedelmöityshoitoja tarjoavien lääketieteellisten klinikoiden hoito-ohjelmissa.

Meta-analyysin tulosten johtopäätöksenä oli, että pillerikuureina nautituilla antioksidanttilisillä ei ollut haluttua, myönteistä vaikutusta naisen hedelmöittymiseen. Johtopäätös perustuu suuren ja vaihtelevan aineiston matemaattiseen lopputulokseen. Kaikkien tutkimuksien kokonaisaineistossa antioksidanttikuureja nauttineilla, hedelmällisyyshoitoihin turvautuneilla naisilla hedelmöitymisen mahdollisuus oli 1.3 kertaa suurempi kuin lumepillereitä nauttineilla tai ilman mitään lisiä raskausajan olleilla naisilla. Näiden tulosten perusteella 22–36 prosenttia antioksidanttikuureja nauttineista naisista tulisi raskaaksi, kun kuureja käyttämättömillä tai lumepillereitä syöneillä vastaava osuus olisi 23 prosenttia.

Kaikkiaan 14 eri tutkimuksessa selvitettiin myös antioksidanttikuurien mahdollisia haittavaikutuksia kuten keskenmenojen tai kohdunulkoisten raskauksien yleisyyttä, mutta merkittäviä eroja ei havaittu lisäravinnekuurien käyttäjien, plasebopillereitä syöneiden tai ilman mitään kuureja raskausajan viettäneiden välillä.

Tutkimuksen taustatietojen mukaan hedelmöittymisongelmista kärsiviksi katsotaan parit, jotka ovat turhaan yrittäneet hedelmöitystä vähintään vuoden ajan. Raskaaksi tulemisen vaikeudet koskettavat tilastollisesti noin joka neljättä lasta yrittävää paria, ja tällaisten hedelmöittymisvaikeuksien on todettu yleistyneen viimeisten parinkymmenen vuoden aikana.  Hedelmöittymisvaikeuksien aiheuttaja on 40–50 prosentissa tapauksista jokin naisella esiintyvä ongelma, jollaisia ovat esimerkiksi munasarjojen vauriot, munasoljen vähäinen määrä tai heikko kunto, munanjohtimien tukkeutuminen tai endometrioosi (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007807.pub2/abstract;jsessionid=1E639DA702A2A03FB14D7C5EBAC8E276.d03t01

Mainokset