Avainsanat

, , , , , , , , ,

Korvaavien menetelmien kehitystyöstä huolimatta Britanniassa käytetään vuosittain miljoonia eläviä koe-eläimiä, joista hiiret ovat selvästi yleisin ryhmä.

Korvaavien menetelmien kehitystyöstä huolimatta Britanniassa käytetään vuosittain miljoonia eläviä koe-eläimiä, joista hiiret ovat selvästi yleisin ryhmä.

Britanniassa toimii kansallinen keskus, jonka tehtävänä on edistää kaikkia toimia eläinkokeissa käytettävien eläinten käytön vähentämiseksi ja eläinten aseman parantamiseen välttämättömissä kokeissa. ”Kansallinen Kolmen ärrän säätiö”, National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3Rs) jakoi vuoden 2013 avustukset eläinkokeita vähentävään toimintaan. Kauden 2013–2014 avustusten kokonaissumma nousee 4.8 miljoonaan punaan eli noin 5.5 miljoonaan euroon. Avustussumma on hieman pienempi kuin vuotta aikaisemmin jaetut avustukset (5.1 miljoonaa puntaa eli noin 5.9 miljoonaa euroa vuodelle 2012–2013). Avustuksia myönnettiin nyt kaikkiaan 20 hankkeelle eläinkokeita korvaaviin ja eläinten hyvinvointia palveleviin projekteihin yliopistoille, tutkimuslaitoksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille testausmenetelmien sekä tutkimuspoliittisen infrastruktuurin kehittämiseen.

Avustuksista 1.3 miljoonaa puntaa (noin 1.5 miljoonaa euroa) sai helmikuussa 2013 käynnistetty hanke koe-eläinkentän infrastruktuurin kehittämiseen, jonka päätehtävä on kehittää keinoja Britanniassa käytettävien koe-eläinten määrän vähentämiseksi. Tämä on keskeinen vaatimus, sillä jo kolmen kauden ajan saarivaltion hallitus on luvannut konkreettisia toimia eläinkokeiden vähentämiseksi. Mutta lupauksista huolimatta koe-eläimiä käytetään vuosi vuodelta enemmän. Jatkossa koe-eläinkäytäntöjä tehostetaan muun muassa kehittämällä yhteistyötä – toisin sanoen laitosten ja tutkijoiden on jaettava tietojaan siten, ettei päällekkäisiä kokeita tehdä. Yhteistyökuvioihin kuuluu myös kalliiden analyysilaitteiden hankkiminen kaikkien tutkimusprojektien yhteiseen käyttöön. Kolmantena suurena osa-alueena hankkeessa on kehittää digitaalisia opetus- ja tutkimusmenetelmiä, joissa muun muassa internetin ja laitosten sisäisten verkkojen välityksellä voidaan opettaa anatomisia ja fysiologisia sisältöjä kajoamatta eläviin eläimiin.

Tukea saa myös Lontoossa toimivan Queen Mary -yliopiston professorin Ian MacKenzien johtama projekti, jossa kehitetään kolmiulotteisia malleja ja tutkimusmenetelmiä, joilla simuloidaan syöpäsolujen kehitystä. Päätavoite on syöpää vastaan toimivien lääkeaineiden kehittäminen. Mutta jos 3D-mallit saadaan toimimaan luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti, näillä konsteilla voidaan korvata maailmanlaajuisesti jopa miljoonien koe-eläinten käyttö joka vuosi. Esimerkiksi Euroopan unionin nykyisen lainsäädännön mukaan eläinkokeet olisi korvattava vaihtoehtoisilla menetelmillä, jos sellaiset pystytään osoittamaan yhtä luotettaviksi kuin nykyiset eläviä eläimiä käyttävät menetelmät.

Eläinkokeiden määrät ovat Britanniassa lisääntyneet, minkä on sanottu johtuvan geenimuunneltujen eläinten kehitystyöstä ja käytöstä. Pitkällä aikavälillä tavoitteena – hallituksen lupauksen mukaisesti – on kuitenkin eläinkokeiden vähentäminen (Britanniassa käytetään yhä vain enemmän koe-eläimiä – hallituksen päätöksestä ja vähennyslupauksesta huolimatta. Tiedebasaari 24.7.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/07/24

Lupausten ja toiminnan välinen kuilu on nostattanut vastalauseita etenkin eläinsuojelijoiden mutta myös tutkijoiden piirissä. Jatkossa on kuitenkin lupa odottaa parempaa (?): Uusien rahoitushankkeiden julkistamisen yhteydessä Britannian yliopistoista ja tieteestä vastaava ministeri David Willetts totesi, että Britannialle on elintärkeää pysyä kansainvälisessä eturintamassa pyrittäessä vähentämään koe-eläinten käyttöä samalla, kun kehitetään läpimurtoja vaikeiden sairauksien hoidoissa” (Times Higher Education, 31.7.2013).

Mainokset