Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , ,

Eläinlääkärillä käynti nostaa antibiooteille vastustuskykyisten stafylokokkien riskin 2.5-kertaiseksi

Kissat ja koirat elättävät ihollaan melkoisen monilajista stafylokokkien joukkoa, jossa piileskele myös huolestuttavan paljon antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereeja.

Kissat ja koirat elättävät ihollaan melkoisen monilajista stafylokokkien joukkoa, jossa piileskelee myös huolestuttavan paljon antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita.

Kaikille tai useimmille yleisesti käytettäville antibioottilääkkeille vastustuskykyisiksi eli resistenteiksi muuttuneet bakteerit ovat terveydenhuollon ja sairaanhoidon suurimpia ongelmia kaikkialla maailmassa. Vuosia sitten otsikoihin noussut MRSA eli metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus -bakteeri tunnettiin pitkään vain pahamaineisena sairaalabakteerina, joka uhkasi heikossa fyysisessä kunnossa olevia potilaita hoitolaitoksissa. Sittemmin MRSA-bakteerin on todettu olevan erittäin yleinen jokseenkin kaikkialla – ihmisillä sekä lemmikki- ja tuotantoeläimillä. Hyvin suuri osa ihmisistä kantaa MRSA-bakteeria ihollaan, eikä tästä ole näille henkilöille mitään varaa. Mutta pahimmillaan – etenkin verenkieroon jouduttuaan/päästyään Staphylococcus aureus voi aiheuttaa verenmyrkytyksen, joka on monille potilaille hengenvaarillinen. Ihmisten lisäksi stafylokokkibakteereita on tutkittu paljon myös lemmikkieläimiltä. Tuotantoeläimillä varsinkin MRSA:n yleistymistä pidetään vakavana ongelmana, koska karjasta tuo haitallinen bakteerimuoto tarttuu ja leviää helposti myös ihmisiin. Myös lemmikkieläimillä tavataan sekä MRSA-bakteeria että lukuisia muita stafylokokkilajeja – ja todella paljon tavataankin.

Sveitsiläisen Baselin yliopiston sekä Cantonal Institute of Microbiology -tutkimuslaitoksen tutkijan Paola Gandolfi-Decristophorisin johdolla Journal of Veterinary  Science -tiedelehdessä 28.6.2013 julkaistussa seurannassa selvitettiin kotien lemmikkieläinten kantamien stafylokokkibakteerien määrää ja lajistollista monimuotoisuutta. Bakteereja analysoitiin 256 koiralta ja 277 kisalta. Tutkitut eläimet olivat hyväkuntoisia ja terveitä.

Koirilta tavattiin tarkassa lajikohtaisessa analyysissä kaikkiaan 22 erilaista, niin kutsuttua koagulaasinegatiivista stafylokokkilajia, ja kissoilta havaittiin vastaavasti 24 eri lajia. Stafylokokkien luokittelussa pahamaineinen ja vaarallinen Staphylococcus aureus on koagulaasipositiivinen, ja muut – kaikkiaan tunnetaan ainakin 32 lajia – ovat koagulaasinegatiivisia.

Lemmikeiltä löydetyistä stafylokokkibakteereista kaikkiaan 17 prosenttia osoittautui usealle eri antibioottilääkkeelle vastustuskykyisiksi (eli multiresistenteiksi). Vastustuskyky useita antibiootteja vastaan oli yleistä myös sellaisilla stafylokokeilla, joilla ei ollut MRSA:n yhteydessä tunnetuksi tullutta, ja vastustuskykyä aiheuttavaa mecA-geeniä.

Yhdeksi – ja mitä ilmeisimmin hyvin merkittäväksi – antibiooteille vastustuskykyisten stafylokokkibakteerien lähteeksi osoittautui vierailu eläinlääkärillä. Koirien ja kissojen riski kantaa antibioottilääkkeille vastustuskykyisiä stafylokokkibakteereja oli 2.5-kertainen muihin verrattuna, jos eläin oli vieraillut eläinlääkärin vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Koirien ja kissojen stafylokokkibakteerit ovat pääosin normaalia ihon bakteeriflooraa, joka on kantajalleen vaaratonta ja haitatonta. Mutta valitettavasti jatkuvasti yleistyvä antibioottiresistenssi siirtyy bakteerilajista toiseen, joten yhdenkin lajin kehittämä vastustuskyky voi kehittyä aina vain vakavammaksi ja yleisemmäksi ongelmaksi. Lääkehoidon vaikutuksia tutkittaessa ja hoitokeinoja kehitettäessä olisikin huomioitava tiedot jo vastustuskykyisiksi tiedettävien kantojen lähisukulaisten esiintymisestä ja monimuotoisuudesta, sveitsiläistutkijat korostavat.

Brittitutkijat puolestaan muistuttivat taannoisessa selvityksessään, että kotien lemmikkieläinten sekä hoitolaitosten henkilökunnan ja potilaiden tai asiakkaiden bakteerikantojen ja bakteeririskien välillä on myös huomioinnin arvoinen yhteys (Terveydenhoidon ammattilaisten koirissa MRSA-riski sairaalapotilaille. Tiedebasaari 10.3.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/03/10

Mainokset