Avainsanat

, , , , , , , ,

Ilman saastuminen pienhiukkasilla sekä vesien pilaantuminen vakavimmat ongelmat

Yli 1.2 miljardin asukkaan Intian suurin ympäristöongelma on ilman saastuminen etenkin suurissa kaupungeissa. Ympäristötuhojen vaikutukset ovat katastrofaalisia sekä ihmisten terveyteen että talouteen.

Yli 1.2 miljardin asukkaan Intian suurin ympäristöongelma on ilman saastuminen etenkin suurissa kaupungeissa. Ympäristötuhojen vaikutukset ovat katastrofaalisia sekä ihmisten terveyteen että talouteen.

Taloudellinen kasvu, ihmisten hyvinvointi ja terveys sekä ympäristön terveys ovat keskenään monimutkaisissa ja monipuolisissa vuorovaikutussuhteissa, ja tässä verkossa ympäristö jää valitettavan usein kokonaan huomioimatta tai ainakin listan viimeiseksi. Tällainen suhtautuminen on kuitenkin lyhytnäköistä ja ajan mittaan vahingollista sekä ihmisen terveydelle että taloudelle. Valitettavan konkreettinen esimerkki on viime vuosina huimaavaa talouskasvua jatkanut jättivaltio Intia, jossa ilman ja vesien saastuminen aiheuttavat mittaamattomia inhimillisiä vaurioita, ja myös valtion talouden kasvuluvut ovat tosiasiassa varsin kyseenalaisia. Maailmanpankin maaraportin mukaan ympäristötuhot leikkaavat niin rajusti Intian kansantaloutta, että on mahdotonta puhua todellisesta kasvusta.

Ympäristötuhot aiheuttavat Intiassa vuosittain 3.75 triljoonan rupian eli runsaan 60 miljardin euron kansantaloudelliset tappiot. Menetykset vastaavat 5.7 prosenttia koko valtion bruttokansantuotteesta. Maailmanpankin maakohtainen arvio on ensimmäinen kokonaisvaltainen arvio ympäristön tuhoutumisen ja pilaantumisen taloudellisista vaikutuksista Intiassa. Raportissa eritellään ympäristön vaurioitumisen ja saastumisen sekä luonnonvarojen tuhoutumisen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen kokonaisvaikutuksia Intian taloudelle, uutisoi The Times of India -lehti 17.7.2013..

Suurimmat menetykset aiheuttaa ilman saastuminen, etenkin pienhiukkasten aiheuttama kuormitus sekä ihmisen että luonnon terveydelle. Suurin pienhiukkasten päästölähde on fossiilisten polttoaineiden käyttö, etenkin kivihiilen poltto. Kivihiili on vallitseva energianlähde voimalaitoksissa ja teollisuudessa, ja myös kotitaloudet käyttävät paljon hiiltä uuneissa, joissa ei ole minkäänlaista savukaasujen puhdistusta. Ulkoilman hiukkassaastuminen on suurin syyllinen, joka alentaa Intian bkt-arvoa vuosittain 1.7 prosentilla. Sisäilman saastumien puolestaan alentaa kansantuotetta 1.3 prosentilla. Muita vakavia taloudellisia menetyksiä aiheutuu puhtaan juoma- ja talousveden puutteesta, vesien pilaantumisesta ja muusta yleisestä hygienian puutteellisuudesta, jotka ovat etenkin alle 5-vuotiaiden lasten tärkeimpiä sairastumisten ja ennenaikaisten kuolemien aiheuttajia. Maailmanpankin raportin mukaan lähes neljäsosa (23 prosenttia) Intian lapsikuolleisuudesta voidaan osoittaa suoraan ympäristön pilaantumisen aiheuttamaksi.

Ulko- ja sisäilman pilaantuminen aiheuttaa valtavia taloudellisia menetyksiä lääkäri- ja sairaalakulujen lisääntyessä, ja lisäksi hiukkaskuormituksen aiheuttamat verenkierto- sekä hengityselinsairaudet aiheuttavat mittaamattomasti työkyvyn ja -panosten menetyksiä, Maailmanpankin raportti erittelee (http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/07/17/india-green-growth-necessary-and-affordable-for-india-says-new-world-bank-report

Mainokset