Avainsanat

, , , , , , , , , , , ,

Karpalon parantavat vaikutukset on tunnettu jo vuosisatoja, mutta marjojen tai mehun toimintamekanismi alkaa vasta nyt selvitä.

Karpalon parantavat vaikutukset on tunnettu jo vuosisatoja, mutta marjojen tai mehun toimintamekanismi alkaa vasta nyt selvitä.

Karpalon käyttö bakteeriperäisiä sairauksia, etenkin virtsatietulehduksia parantavana ja mahdollisesti estävänä hoitokeinona tunnetaan ikimuistoisista ajoista lähtien. Ja myös monet nykylääketieteen keinoin tehdyt seuranta- ja vertailututkimukset ovat vahvistaneet karpalon nauttimisen edut. Mutta tunnetusta ja tunnustetusta tehostaan huolimatta karpalon toimintamekanismi bakteerien haittavaikutusten torjunnassa on jäänyt tuntemattomaksi. Kanadalaistutkijat ovat saaneet selville ainakin osan keskeisistä vaikutustavoista.

MgGill-yliopiston professorin Nathalie Tufenkjin johdolla Canadian Journal of Microbiology -tiedelehden verkkopainoksessa 5.6.2013 julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin, että karpalojauheen lisääminen mikrobien kasvualustaan lamautti tulehdussairauksissa tavallisen Proteus mirabilis -bakteerin liikkumiseen vaadittavia soluelimiä. Liikuntakyvyn lamauttaminen estää bakteerien tavanomaisen toiminnan ja ehkäisee tulehdusten syntymistä.

Karpalon sisältämistä kemiallisista tehoaineista hyödyllisiksi ovat osoittautuneet proantosyanidiineiksi kutsutut yhdisteet.

Runsaasti proantosyanidiineja sisältävän karpalojauheen lisääminen Proteus mirabilis -bakteerin kasvualustaan esti koeoloissa mikrobien ”uimisen” alustallaan, ja tällainen liike on edellytys bakteerien toiminnalle. Lisäksi kokeissa testattiin karpalojauheen määrän – ja siten tietysti myös proantosyanidiinien määrän – lisäämisen vaikutusta bakteerien kykyyn aiheuttaa tulehduksia. Suhde oli lineaarinen, toisin sanoen proantosyanidiinien pitoisuuden noustessa bakteerien haitallisuus väheni. Syynä mikrobien passivoitumiseen näyttää olevan karpaloyhdisteiden kyky estää bakteeria tuottamasta ureaasi-entsyymiä, jolla on keskeinen osuus bakteeritulehdusten synnyssä ja kehityksessä (http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/cjm-2012-0744#.UfeuBiDyXmI

Uudet kokeet vahvistivat jo aikaisemmin samassa laboratoriossa saatuja tuloksia, joiden mukaan karpalon proantosyanidiinit estävät useiden tulehdusta aiheuttavien bakteerien liikkumista. Karpaloyhdisteet tekivät toimintakyvyttömiksi tai ainakin heikensivät merkittävästi monissa ihmistäkin vaivaavissa vitsauksissa kuten ruokamyrkytyksissä ja tulehduksissa vaikuttavaa Escherichia coli -bakteerin toimintaa.

Professori Tufenkijin johtamassa, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces -tiedelehden lokakuun 2013 numerossa julkaistavassa kokeessa osoitettiin, että karpalon tehoyhdisteiden lisääminen silikonimateriaaleihin estää bakteerien kiinnittymistä tällaisella aineella päällystettyihin kappaleisiin. Tietoa voitaisiin käyttää potilastyössä käytettäessä ihon alle sijoitettavia – ja jokaisessa tapauksessa bakteeri-infektion vaaraa aiheuttavia – instrumentteja. Tällaiset materiaalit tuntuisivat erityisen sopivilta esimerkiksi virtsateissä  käytettävien katedrien pintamateriaaleiksi (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776513002348

Luonnosta peräisin olevien yhdisteiden kyky tuhota tai estää bakteerien vaikutuksia on erittäin tärkeää – ja tulee yhä tärkeämmäksi maailmanlaajuisesti ongelmalliseksi muuttuneen bakteerien antibioottiresistenssin myötä. Resistenssin seurauksena monet bakteerit ovat tulleet täysin vastustuskykyisiksi useimmille tai jopa kaikille käytössä oleville antibioottilääkkeille, joten karpalon proantosyanidiinien kaltaisille, luonnollisille keinoille on todella kysyntää.

Karpalon myönteiset vaikutukset tulehdustiloja aiheuttavien bakteerikasvustojen – niin kutsuttujen biofilmien – estämisessä riippuvat paitsi karpalon määrästä myös siitä olomuodosta, jossa tehoaineet nautitaan. Vertailevissa kokeissa on todettu, että karpalomehu on tehokkaampaa tulehduksia aiheuttavan E. coli -bakteerin biofilmien estämisessä kuin kokonaisten marjojen syöminen (Karpalo on terveellisintä, kun tehoaineet nautitaan mehuna. Tiedebasaari 21.11.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/11/21

Mainokset